Soutěž Koupací jezírko 2020

Cílem soutěže Koupací jezírko roku, jejíž druhý ročník uspořádala Asociace biobazénů a jezírek, je seznámit nejširší odbornou i laickou veřejnost s možností koupání v zařízeních s biologickým, nebo biologicko-mechanickým čištěním vody a upozornit majitele rodinných domů a zahrad, že mohou v současnosti zvolit vodní prvek sloužící nejen ke koupání, ale poskytující také celoroční estetický zážitek. Voda v koupacích jezírkách a biobazénech zůstává i přes zimu, takže odpadá každoroční napouštění, které je v současném období sucha neekologické a neekonomické.

Do soutěže Koupací jezírko roku mohli majitelé, autoři projektů či zhotovitelé přihlásit díla určená ke koupání a plavání, izolovaná od podkladu, vybavená biologickým nebo biologicko-mechanickým čištěním s definovanými požadavky na kvalitu vody. Soutěž není určena pro veřejná přírodní koupaliště. Do soutěže bylo přihlášeno deset děl, mezi nimi bylo pět v kategoriích „koupací jezírko a biobazén“ a pět v kategorii „ostatní“.  Pro zařazení do kategorií jsou důležité typy koupacích vod definované ve Standardech pro plánování, stavbu a provoz koupacích jezírek a biobazénů.
Koupací jezírko představuje uměle založené nádrže se „stojatou“ vodou bez přítoku a odtoku, které jsou využívané ke koupání, rozdělené na užitkovou a regenerační zónu. Základním principem úpravy vody je zejména činnost zooplanktonu a sedimentace. K vynášení živin dochází pravidelným řezem rostlin a odstraňováním sedimentu. Z hlediska množství živných látek splňují podmínky mezotrofní vody.
Biobazén (přírodní bazén) je definován jako uměle založená nádrž s „cirkulující“ vodou uvnitř systému, bez přítoku a odtoku, který je využíván ke koupání. Základním principem úpravy vody je zejména nárůst biofilmu na pevném povrchu takzvaného biofilmového filtru. K vynášení živin dochází odstraňováním biofilmu a sedimentu. Z hlediska množství živných látek splňují podmínky oligotrofní vody.  
Kategorie Ostatní zahrnuje uměle založené nádrže bez přítoku a odtoku, které jsou využívané ke koupání. Základním principem úpravy vody je jiná technologie, než je uvedena u koupacích jezírek a biobazénů. Z hlediska množství živných látek splňují podmínky mezotrofní vody, případně oligotrofní vody. 

Přihlášená díla hodnotila ve dnech 2.-3.  června čtyřčlenná odborná porota, která se při hodnocení zaměřila na prostorové, funkční, konstrukčně-technické a estetické řešení, kvalitu stavebních a instalatérských prací, vhodnost použitých vodních a mokřadních rostlin a udržitelnost díla v dalších letech.
Výsledky soutěže byly vyhlášeny 23. června v Brně u příležitostí odborného semináře pořádaného Asociací biobazénů a jezírek. Oceněná díla vám představíme na dalších stránkách s přispěním a krajinářského architekta Petra Mičoly, který poskytl redakci svoje postřehy a závěry poroty. Popis technologií dodali soutěžící. 

Odborná porota
Ing. Martin Panchartek – jednatel společnosti Ekogreen s.r.o. a Greenplan s.r.o., člen Rady ABAJ
Ing. Jan Kroupa, Ph.D. – jednatel společnosti Proxim s.r.o., obchodní člen Asociace biobazénů a jezírek (ABAJ) a člen Rady ABAJ
Ing. Petr Mičola – krajinářský architekt, jednatel firmy Gerten s.r.o.
Ing. Martin Pecina – jednatel ve společnosti Pecina s.r.o. okrasné vodní plochy