2020

Soutěž Koupací jezírko 2020

Cílem soutěže Koupací jezírko roku, jejíž druhý ročník uspořádala Asociace biobazénů a jezírek, je seznámit nejširší odbornou i laickou veřejnost s možností koupání v zařízeních s biologickým, nebo biologicko-mechanickým čištěním vody a upozornit majitele rodinných domů a zahrad, že mohou v současnosti zvolit vodní prvek sloužící nejen ke koupání, ale poskytující také celoroční estetický zážitek. Voda v koupacích jezírkách a biobazénech zůstává i přes zimu, takže odpadá každoroční napouštění, které je v současném období sucha neekologické a neekonomické.

Do soutěže Koupací jezírko roku mohli majitelé, autoři projektů či zhotovitelé přihlásit díla určená ke koupání a plavání, izolovaná od podkladu, vybavená biologickým nebo biologicko-mechanickým čištěním s definovanými požadavky na kvalitu vody. Soutěž není určena pro veřejná přírodní koupaliště. Do soutěže bylo přihlášeno deset děl, mezi nimi bylo pět v kategoriích „koupací jezírko a biobazén“ a pět v kategorii „ostatní“.  Pro zařazení do kategorií jsou důležité typy koupacích vod definované ve Standardech pro plánování, stavbu a provoz koupacích jezírek a biobazénů.
Koupací jezírko představuje uměle založené nádrže se „stojatou“ vodou bez přítoku a odtoku, které jsou využívané ke koupání, rozdělené na užitkovou a regenerační zónu. Základním principem úpravy vody je zejména činnost zooplanktonu a sedimentace. K vynášení živin dochází pravidelným řezem rostlin a odstraňováním sedimentu. Z hlediska množství živných látek splňují podmínky mezotrofní vody.
Biobazén (přírodní bazén) je definován jako uměle založená nádrž s „cirkulující“ vodou uvnitř systému, bez přítoku a odtoku, který je využíván ke koupání. Základním principem úpravy vody je zejména nárůst biofilmu na pevném povrchu takzvaného biofilmového filtru. K vynášení živin dochází odstraňováním biofilmu a sedimentu. Z hlediska množství živných látek splňují podmínky oligotrofní vody.  
Kategorie Ostatní zahrnuje uměle založené nádrže bez přítoku a odtoku, které jsou využívané ke koupání. Základním principem úpravy vody je jiná technologie, než je uvedena u koupacích jezírek a biobazénů. Z hlediska množství živných látek splňují podmínky mezotrofní vody, případně oligotrofní vody. 

Přihlášená díla hodnotila ve dnech 2.-3.  června čtyřčlenná odborná porota, která se při hodnocení zaměřila na prostorové, funkční, konstrukčně-technické a estetické řešení, kvalitu stavebních a instalatérských prací, vhodnost použitých vodních a mokřadních rostlin a udržitelnost díla v dalších letech.
Výsledky soutěže byly vyhlášeny 23. června v Brně u příležitostí odborného semináře pořádaného Asociací biobazénů a jezírek. Oceněná díla vám představíme na dalších stránkách s přispěním a krajinářského architekta Petra Mičoly, který poskytl redakci svoje postřehy a závěry poroty. Popis technologií dodali soutěžící. 

Odborná porota
Ing. Martin Panchartek – jednatel společnosti Ekogreen s.r.o. a Greenplan s.r.o., člen Rady ABAJ
Ing. Jan Kroupa, Ph.D. – jednatel společnosti Proxim s.r.o., obchodní člen Asociace biobazénů a jezírek (ABAJ) a člen Rady ABAJ
Ing. Petr Mičola – krajinářský architekt, jednatel firmy Gerten s.r.o.
Ing. Martin Pecina – jednatel ve společnosti Pecina s.r.o. okrasné vodní plochy

Biobazén 1. místo

Biobazén 1. místo

Olešná – biobazén u sídla firmy Green engineering 
Přihlašovatel a zhotovitel: Green engineering s.r.o.
Projekt: Ing. Jiří Hájek ml.
Celková vodní plocha: 71,5 m2 
Realizace: 2016
Do Olešné přijíždíme se zpožděním, unavení a s pohledem do zapadajícího slunce. Únava ale rychle mizí, když vjíždíme do areálu firmy Green engineering. Jako bychom z planety Hybrálec s malou roubenkou a chvěním přírodních energií přistáli na planetě Olešná, kde vládne moderní architektura a jednoduché pravidelné tvary současnosti. Biobazén tady slouží jako ukázková stavba, která má případného zájemce seznámit se vším, co by měl vědět, chce-li vodní prvek ke koupání, kde se voda čistí biologicky. Všechno je připraveno tak, aby mohli zástupci firmy s klienty v klidu probrat vše potřebné a ukázat principy a systémy fungování biobazénu.  Je zde kladen důraz na reprezentaci, jednoduchost, sdělnost, ale současně na to, aby se vytvořilo harmonické prostředí pro rodinný život. Dům s dřevěnou palubou a vodní plochou tvoří jeden celek a v rámci zahrady naopak samostatnou část. Zahrada je spíše velkou volnou plochou se solitérními stromy, a především s výhledem do krajiny s tušeným tokem Vltavy.
Pozitiva:
•    Po technické i řemeslné stránce velmi dobře zvládnuté jezírko
•    Jednoduchý koncept harmonicky sladěný s objektem
•    Didaktická funkce pro zájemce
•    Přínos pro dobré jméno oboru
•    Vhodně umístěné rozdílné vstupy do vody
•    Vyvýšený lem dna u dvou stran terasy umožňuje ve vodě se pohodlně postavit
Negativa:
•    Příliš mnoho mobiliáře
•    Hodně dřeva po obvodu bazénu 
•    Japonský javor a květinové truhlíky stylově nezapadají
•    „Ostrý“ přechod mezi dřevěným olemováním jezírka a trávníkem je náročný na sekání trávy

Technologický popis: 
Referenční biobazén navazující bezprostředně na terasu provozní budovy Green engineering s.r.o.
Vnitřní členění – koupací zóna, skimmerové jezírko, regenerační zóna, leknínová zóna. Stavební a technická specifikace: použita technologie polystyrénových zdících tvárnic, PVC izolace tl. 1 mm, systém biologické filtrace Hydrobalance doplněný o mechanickou filtraci, samostatný okruh vodního efektu chrliče pro masáž zad, příprava protiproudu. 
 

Fotogalerie
Fotogalerie
Fotogalerie
Fotogalerie
Fotogalerie
Fotogalerie
Fotogalerie
Fotogalerie

Biobazén 2. místo

Biobazén 2. místo

Praha – netradičně řešený biobazén
Přihlašovatel a zhotovitel: Gabriel s.r.o., 
betonáže a výkopové práce prováděla stavební firma, která stavěla dům
Projekt: Living in green s.r.o, Ing. Lenka Vyhnálková + Gabriel s.r.o., Ing. Tomáš Gabriel
Plocha: 42 m2
Realizace: duben-červen/2019
Malinká silnička, pak širší, široká a dálnice. Do Prahy vplujeme řekou automobilů jako do moře. Jsme pohlceni a míříme pomalounku k cíli. Dům je jednoduchý a má styl, charisma, účel i krásu, je z něj cítit smysl pro praktičnost a účelnost. V množství nejrůznějších prvků hustého města je zahrada téměř prázdným, travnatým parterem s plochou jezírka na jedné straně a dvěma velkými stromy na straně druhé. Skrze další čerstvě vysazené stromy sem vstupuje volný prostor města. Jezírko je téměř u oplocení, kryté okrasným záhonem a ponechává plochu trávníku pro nejrůznější varianty využití. Na střeše domu je extenzivní střešní zahrada a šest včelích úlů. Vstupujeme do letového koridoru, ale žádné žihadlo.
Pozitiva
•    Umístění koupacího jezírka stranou 
•    Rovnováha mezi jezírkem, trávníkem a výsadbami
•    velmi dobře navržená i situovaná vodní plocha 
•    dobře dimenzovaná a řemeslně zpracovaná filtrační technologie
Negativa
•    jezírko rámuje zelená plachta na plotě
•    zvlnění záhonu před jezírkem trochu nabourává jednoduchý koncept
•    téměř konstantní hloubka jezírka neumožňuje bezpečně se postavit s hlavou nad vodou
Technologie: 
Jedná se o kombinaci biobazénu kategorie IV., kde probíhá oběh vody 24 h/denně. Voda je filtrována v biofilmovém filtru Hydrobalance. Umístěním trysky je zajištěno, že cca 95 % vody proudí v tomto okruhu a pouze 5 % vody se dostane do rostlinné části, která funguje jako jezírko kategorie I. s plovoucími a ponořenými rostlinami a sedimentací živin na povrchu substrátu. Filtr je zakrytý dřevěnou palubou, která je při čištění rozebíratelná.
čerpadlo - 12 V Oase AquaMax Eco Expert 20000 / 12 V
filtry Hydrobalance 18 ks
skimmerová klapka mezi koupací a filtrační částí
trojcestný ventil na vyplachování filtrace
 

Fotogalerie
Fotogalerie
Fotogalerie
Fotogalerie

Biobazén 3. místo

Biobazén 3. místo

Zádveřice-Raková – přestavba okrasného jezírka na biobazén
Přihlašovatel a zhotovitel: ACRIS zahrady s.r.o.
Technický projekt jezírka: ACRIS zahrady s.r.o., Michal Vránek (biofilmový filtr – BIOFIX), Jiří Pavelka (vedení práce s kamenem)
Projekt zahrady: Ing. Jiří Červený
Celková vodní plocha: 70 m2
Realizace: 2017
Proplétáme se úzkými uličkami v kopcích, kde podle mapy se zdá být rovina. Trochu bloudíme, ale nakonec nacházíme cíl. Všechno, co jsem si představoval v autě, je jinak. Dům je menší, svah nad zahradou je táhlý kopec k vrcholu. Celá zahrada je krásná a upravená, jezírko harmonuje s posezením a posezení navazuje stylově na dům. Dům i koupací jezírko jsou jako šperk, který upadl paní kněžně do trávy. Jsou v kotárech Vizovických vrchů jako cizinci. Příliš vzletní a v krajkoví. Možná je potřeba čas a trocha drsného klimatu, aby si na to krajina zvykla. 
Stavba a technologie
Na místě bylo původně okrasné jezírko, se kterým nebyli klienti spokojeni. Proto navrhli dodavatelé z firmy Acris rekonstrukci a přestavbu na koupací jezírko tak, aby se zvýšila užitná hodnota vodní plochy. Tato rekonstrukce se uskutečnila v roce 2017. Koncept změny vyšel z návrhu zahradního architekta Jiřího Červeného, který kladl velký důraz na to, aby kromě vody nebyla nikde patrná a viditelná fólie, což je velmi náročné pro realizátora. Stavební náročnost byla značná, bazénové těleso se zvětšilo a prohloubilo, přičemž bylo nutné zachovat hlavní opěrnou zeď. Nebylo jednoduché zachovat rukopis kamenických prací a druh kamene, protože ten použitý z původních staveb už nebyl k dispozici. Zídky byly zpracovány otesáním kamenů na minimální spáru, včetně lomových. Kámen by měl být z větší části postupně překryt rostlinami, které byly ovšem vysazeny teprve loni, takže to ještě chvíli potrvá.
Z pohledu filtrace vody se jedná o biobazén kategorie IV. Pro odbourávání živin byl použit biofilmový filtr – BIOFIX. 
Celkový objem filtru: 135 m3
Hloubka vody: 1,9 m
Pozitiva
•    Kamenické řemeslo a harmonické kladení kamenů
•    Zakomponování původní zídky
•    Funkční filtrační technologie, dobře zvolená a řemeslně zvládnutá
•    Dobře řešený a pohledově nerušící přepad vodopádu
Negativa
•    Téměř konstantní hloubka dna neumožňuje postavit se s hlavou nad hladinou
•    Technologické zpracování stavby vyžaduje snížení hladiny na zimu
•    Nerespektování ducha okolní krajiny, exotický rostlinný sortiment 
 

Fotogalerie
Fotogalerie
Fotogalerie
Fotogalerie

Kategorie ostatní - 1. místo

Kategorie ostatní - 1. místo

Turkovice – jezírko pro plavání i relaxaci
Přihlašovatel a zhotovitel: OK ZAHRADY s.r.o.
Projekt: OK ZAHRADY s.r.o.
Celková vodní plocha: 104 m2
Realizace: 2019
Úhledná paluba, kryté sezení mají styl i řád moderního venkovského sídla. Oblouk vyskládaný z kamenů evokuje až Kumpánovu kompozici první republiky, ale myslím, že není dotažená. Kombinace zídky, vršeného kamene a přísně skládaného okraje hluboké části je velmi zajímavá, i když to spolu také trochu bojuje. Pěkně řemeslně provedeno a z celku je cítit i vidět jednotící myšlenku. Celý prostor je velmi přívětivý pro život a je jasné, že se tady opravdu žije. Grill, koupací sud, houpačky, hamaka, v pozadí zvýšené záhony se zeleninou a lavička. Uzounký proužek zeleně mezi mlatovou cestou a kamennou zídkou potřebuje dorůst a zakrýt zídku, která příliš nedrží geometrii. Je to pohodlný svobodný prostor pro dnešní život.
Pozitiva
•    Příjemné harmonické prostředí
•    Až na několik detailů pečlivě provedeno (kovová obruba, zídka)
•    Navazující zahrada má jednoduchý spíš parkový charakter

Negativa
•    Tvrdá linie mlatového chodníku a kovového lemu
•    Sprcha a schůdky do vody neladí v charakteru celku
•    Zídka nedrží geometrii oblouku

Popis jezírka
Koupací jezírko organického tvaru je situováno do rohu pobytové zóny u terasy a bylo maximálně přizpůsobeno požadavkům investora. Proto se jezírko o rozměrech cca 11 x 13 m skládá se ze tří částí, a to hlubší koupací části (hloubka 1,5 m) s umístěním žebříku, z mělčí části relaxační (0,75 m) a z části pro rostliny o hloubce max. 10-30 cm pro vodní rostliny. Jezírko je vyzděné ztraceným bedněním o tloušťce 30 cm se spodní základovou deskou usazenou ve štěrku. Stěny jsou obloženy geotextilií 500 g/m2 a následně byla navařena hydroizolace PVC 1,5 mm. Hydroizolace je ukotvena za hranou jezírka. Na hranu jezírka ze dvou stran navazuje dřevěná terasa, která je od vodní hladiny vzdálena
cca 12 cm. Přístup do koupací části zajišťuje žebřík.

Popis technologie čištění
Cirkulace a čištění vody je zajištěno pomocí hladinového skimmeru a spodní výpusti (gule) na dně jezírka. Od hladinového skimmeru je stěnou jezírka přes stěnovou průchodku v hloubce 60 cm od hladiny vedena první větev čištění, druhá větev vede přes spodní výpusť, která je umístěna 30 cm od stěny jezírka. Tyto dvě větve jsou vedeny ke dvěma čerpadlovým komorám osazeným čerpadly, která vhánějí vodu do filtrace umístěné za stodolou. Zpět voda samospádem vtéká do rostlinné zóny přes stěnové průchodky. Zásadní vliv na čistotu jezírka má také automatický vysavač, který stírá ze dna a stěn sediment a filtruje vodu.

1. větev: jezírkový skimmer (AquaSkim Gravity); čerpadlová komora (ProfiClear M1);
čerpadlo (AquaMax Eco Premium 16 000); UV lampa (Bitron C 110C UVC),
mechanický filtr (ProfiClear Classic) Komora s pěnovými filtračními houbami; 2x
organický filtr (ProfiClear Premium), vzduchování (AquaOxy 4800)

2. větev: spodní výpusť (ProfiClear BD100), čerpadlová komora (ProfiClear M1);
čerpadlo (AquaMax Eco Premium 16 000); UV lampa (Bitron Eco 240W UVC);
mechanický filtr (ProfiClear Classic) Komora s pěnovými filtračními houbami; 2x
organický filtr (ProfiClear Premium), vzduchování (AquaOxy 4800)

Dopouštění jezírka
Dopouštění jezírka je řešeno poloautomaticky. Na základě vizuální kontroly investor pomocí
mechanického časovače na příslušný čas otevře ventil, který dopustí požadované množství
vody do nádrže a sám se vypne.
 

Fotogalerie
Fotogalerie
Fotogalerie
Fotogalerie
Fotogalerie

Kategorie ostatní - 2. místo

Kategorie ostatní - 2. místo


Hybrálec – jezírko u pohádkové chaloupky
Přihlašovatel a zhotovitel: Ing. Eva Stoklásková Hegerová
Projekt: Ing. Eva Stoklásková Hegerová
Celková vodní plocha: 75 m2
Realizace: 2015
Malá vesnice na okraji Jihlavy uprostřed Českomoravské vysočiny a v řadě domů, ve svahu, chaloupka. Trochu jako uloupená ze skanzenu, trochu jako z pohádky dominuje svým štítem mezi ostatními. Takový Rolls-Royce a možná sen všech chalupářů. Styl, ve kterém je vám hned dobře a cítíte se jako doma. Hned za domem je tůň a vodní cesta putující podél kamenného přírodního schodiště. Celý výjev střeží svou energií mohutný dub a naproti kamenem obložený dřevník. Koupací jezírko je až nahoře v zahradě a je to, jako bychom skočili rovnýma nohama do současnosti. Má pravidelný geometrický tvar na jedné straně vymezený dřevěnou palubou a na straně druhé kamenným tarasem. Dva mohutné vodopády z filtrační části tvoří dominantu optickou i zvukovou. Za vodní plochou je zeleninová část a směrem do kopce směs kovových a dřevěných stavbiček, složitých chodníků a různorodých záhonů. Je to jako byste procházeli starožitnictvím nebo galerií lidového umění.
Pozitiva
•    Koupací jezírko je dostatečně veliké na plavání
•    Vodopády mohou být využity jako masáž těla
•    Dřevěná paluba a kamenná zídka jsou v protikladu harmonicky sladěné
Negativa
•    Jezírko nezapadá svým charakterem do stylu zahrady
•    Mnoho dřeva ve zvýšené části
•    Málo místa pro případný odpočinek
•    Celoroční provoz filtračního systému zajišťuje bazénové čerpadlo, znamená to značnou energetickou náročnost
Technologie: 
Obdélníková koupací část hloubka 2,3 m, regenerační část nepravidelného tvaru, vyvýšený přepad, trysky, šachta s technologií, dřevěné molo a paluba, bazénové schůdky a boční vstup do břehové zóny.
 

Fotogalerie
Fotogalerie
Fotogalerie
Fotogalerie

Čestné uznání

Čestné uznání

Čestné uznání 
za vizionářsky postavené jezírko, které funguje již 14 let
Bystřice – vizionářské koupací jezírko
Přihlašovatel a zhotovitel: Zahradnictví Šimková s.r.o.
Projekt: Ing. Jiří Šimka
Celková vodní plocha: 126 m2
Realizace: 2006
Krajina Slezska je specifická a připomíná spíše městskou čtvrť, která se nějak promíchala s krajinou. Ta je přijala, ale jen neochotně. Člověk tady musí žít a pracovat, aby se stal její součástí. Jenže dnešní život je o touze žít v krajině východů a západů slunce, kde mraky putují divoce s větrem a lidská ruka má přírodu na dosah. Jsme na rozlehlejší zahradě, ale jezírko se tiskne k domu. Nejvíc připomíná malé horské pleso obrostlé kosodřevinou a velmi mu to sluší, když pomineme, že nejsme v horách, ale v mělkém údolí zvlněné kulturní krajiny Moravskoslezských Beskyd, tak je účinek velmi uspokojivý. 
Pozitiva
•    Jednotný koncept okolí i vlastního koupacího jezírka
•    Příjemná divokost výsadeb
•    Kompozice z jehličin ladících s domem i jezírkem 
•    Funkčnost po čtrnácti letech provozu
•    Fungující technologie, poplatná době realizace
•    Vhodně instalované, přístupné skimmery
Negativa
•    V bližší části domu betonová palisáda a dlažba
•    použita bazénová čerpadla = velká energetická náročnost 

Popis a technologie
Koupací jezírko typ II. Koupací část je rozdělená na dvě hloubky (2 m a 1 m). Cirkulační čerpadlo a filtrace ze dvou skimmerů. 
 

Fotogalerie
Fotogalerie