Proč chci koupací jezírko

Proč chci koupací jezírko


Trávení volného času v naší rychlé době je stále více spjato s touhou člověka po vlastní vodní ploše. Majitelé rodinných domů a zahrad mohou v současnosti zvolit vodní prvek blízký přírodě sloužící nejen ke koupání, ale poskytující také celoroční estetický zážitek. Takovou možnost skýtají koupací jezírka a biobazény. Voda se v nich čistí biologickými procesy, které mohou být podpořeny technickými opatřeními. Biofiltrací se dosahuje měkké přirozené čisté vody nezatěžující kůži a neobtěžující žádným zápachem. Z hlediska principu čištění vody je rozdělujeme na koupací jezírka a přírodní bazény. Koupací jezírka imitují přírodní model stojaté vody s množstvím rostlin, princip biobazénů neboli přírodních bazénů vychází z přírodního modelu proudící vody a rostliny zde hrají podřadnou roli.

Doporučujeme Vám, abyste tak důležitý projekt realizovali pouze s odborníky! Vybírejte ze seznamu našich členů, pohodlně dle Vašeho bydliště či sídla firmy. Použijte filtr dle krajů nebo jen přibližujte a oddalujte... Při kliknutí na vlajku se Vám zobrazí vizitka firmy a můžete přejít na jejich webové stránky.

 

Pojmy, aneb abychom si rozuměli 


•    užitková zóna - oblast určená ke koupání (plavci, neplavci, zóna pro skoky do vody a zóna pro malé děti, pláže, vstupy),
•    regenerační zóna - část, která slouží k biologické, fyzikální a fyzikálně-chemické úpravě vody a není určená ke koupání,
•    celkové množství vody - celkový objem vody v zařízení,
•    užitková voda/voda nádrže - voda v koupací části a v prostoru pláže,
•    zdrojová plnící (doplňovací) voda - voda k prvotnímu naplnění a doplňování ztrát odparem,
•    surová voda - voda z užitkové části přiváděná k úpravě (filtraci, regeneraci),
•    čistá (upravená) voda - upravená voda v regenerační zóně,
•    biofilm - společenství mikroorganismů uložených v tenké vrstvě na pevném povrchu, který je tvořen bakteriemi, řasami, houbami, viry, jednobuněčnými organismy a malými bezobratlými živočichy.
•    filtr - zařízení pro odlučování látek a odbourání organických substancí a rovněž organismů vč. choroboplodných zárodků biologickými, fyzikálními nebo fyzikálně chemickými metodami,
•    biofilmový filtr - zařízení s minerální nebo umělou náplní s velkým aktivním povrchem, na kterém dochází k nárůstu biofilmu a tím k vazbě živin.
•    mineralizační filtr - zařízení s minerální nebo umělou náplní s velkým aktivním povrchem, na kterém dochází k zachycení živin, které se za podmínek nízkého obsahu kyslíku mineralizují.
•    přepadový jez, žlab, skimmer - pevné nebo pohyblivé zařízení pro odtah vody a nečistot z hladiny.

Pokud máte ještě nějaké dotazy ohledně přírodních bazénů, koukněte do sekce Často kladené dotazy

Fotogalerie