Kategorie ostatní - 1. místo

Kategorie ostatní - 1. místo

Turkovice – jezírko pro plavání i relaxaci
Přihlašovatel a zhotovitel: OK ZAHRADY s.r.o.
Projekt: OK ZAHRADY s.r.o.
Celková vodní plocha: 104 m2
Realizace: 2019
Úhledná paluba, kryté sezení mají styl i řád moderního venkovského sídla. Oblouk vyskládaný z kamenů evokuje až Kumpánovu kompozici první republiky, ale myslím, že není dotažená. Kombinace zídky, vršeného kamene a přísně skládaného okraje hluboké části je velmi zajímavá, i když to spolu také trochu bojuje. Pěkně řemeslně provedeno a z celku je cítit i vidět jednotící myšlenku. Celý prostor je velmi přívětivý pro život a je jasné, že se tady opravdu žije. Grill, koupací sud, houpačky, hamaka, v pozadí zvýšené záhony se zeleninou a lavička. Uzounký proužek zeleně mezi mlatovou cestou a kamennou zídkou potřebuje dorůst a zakrýt zídku, která příliš nedrží geometrii. Je to pohodlný svobodný prostor pro dnešní život.
Pozitiva
•    Příjemné harmonické prostředí
•    Až na několik detailů pečlivě provedeno (kovová obruba, zídka)
•    Navazující zahrada má jednoduchý spíš parkový charakter

Negativa
•    Tvrdá linie mlatového chodníku a kovového lemu
•    Sprcha a schůdky do vody neladí v charakteru celku
•    Zídka nedrží geometrii oblouku

Popis jezírka
Koupací jezírko organického tvaru je situováno do rohu pobytové zóny u terasy a bylo maximálně přizpůsobeno požadavkům investora. Proto se jezírko o rozměrech cca 11 x 13 m skládá se ze tří částí, a to hlubší koupací části (hloubka 1,5 m) s umístěním žebříku, z mělčí části relaxační (0,75 m) a z části pro rostliny o hloubce max. 10-30 cm pro vodní rostliny. Jezírko je vyzděné ztraceným bedněním o tloušťce 30 cm se spodní základovou deskou usazenou ve štěrku. Stěny jsou obloženy geotextilií 500 g/m2 a následně byla navařena hydroizolace PVC 1,5 mm. Hydroizolace je ukotvena za hranou jezírka. Na hranu jezírka ze dvou stran navazuje dřevěná terasa, která je od vodní hladiny vzdálena
cca 12 cm. Přístup do koupací části zajišťuje žebřík.

Popis technologie čištění
Cirkulace a čištění vody je zajištěno pomocí hladinového skimmeru a spodní výpusti (gule) na dně jezírka. Od hladinového skimmeru je stěnou jezírka přes stěnovou průchodku v hloubce 60 cm od hladiny vedena první větev čištění, druhá větev vede přes spodní výpusť, která je umístěna 30 cm od stěny jezírka. Tyto dvě větve jsou vedeny ke dvěma čerpadlovým komorám osazeným čerpadly, která vhánějí vodu do filtrace umístěné za stodolou. Zpět voda samospádem vtéká do rostlinné zóny přes stěnové průchodky. Zásadní vliv na čistotu jezírka má také automatický vysavač, který stírá ze dna a stěn sediment a filtruje vodu.

1. větev: jezírkový skimmer (AquaSkim Gravity); čerpadlová komora (ProfiClear M1);
čerpadlo (AquaMax Eco Premium 16 000); UV lampa (Bitron C 110C UVC),
mechanický filtr (ProfiClear Classic) Komora s pěnovými filtračními houbami; 2x
organický filtr (ProfiClear Premium), vzduchování (AquaOxy 4800)

2. větev: spodní výpusť (ProfiClear BD100), čerpadlová komora (ProfiClear M1);
čerpadlo (AquaMax Eco Premium 16 000); UV lampa (Bitron Eco 240W UVC);
mechanický filtr (ProfiClear Classic) Komora s pěnovými filtračními houbami; 2x
organický filtr (ProfiClear Premium), vzduchování (AquaOxy 4800)

Dopouštění jezírka
Dopouštění jezírka je řešeno poloautomaticky. Na základě vizuální kontroly investor pomocí
mechanického časovače na příslušný čas otevře ventil, který dopustí požadované množství
vody do nádrže a sám se vypne.
 

Fotogalerie
Fotogalerie
Fotogalerie
Fotogalerie
Fotogalerie