Čestné uznání

Čestné uznání

Čestné uznání 
za vizionářsky postavené jezírko, které funguje již 14 let
Bystřice – vizionářské koupací jezírko
Přihlašovatel a zhotovitel: Zahradnictví Šimková s.r.o.
Projekt: Ing. Jiří Šimka
Celková vodní plocha: 126 m2
Realizace: 2006
Krajina Slezska je specifická a připomíná spíše městskou čtvrť, která se nějak promíchala s krajinou. Ta je přijala, ale jen neochotně. Člověk tady musí žít a pracovat, aby se stal její součástí. Jenže dnešní život je o touze žít v krajině východů a západů slunce, kde mraky putují divoce s větrem a lidská ruka má přírodu na dosah. Jsme na rozlehlejší zahradě, ale jezírko se tiskne k domu. Nejvíc připomíná malé horské pleso obrostlé kosodřevinou a velmi mu to sluší, když pomineme, že nejsme v horách, ale v mělkém údolí zvlněné kulturní krajiny Moravskoslezských Beskyd, tak je účinek velmi uspokojivý. 
Pozitiva
•    Jednotný koncept okolí i vlastního koupacího jezírka
•    Příjemná divokost výsadeb
•    Kompozice z jehličin ladících s domem i jezírkem 
•    Funkčnost po čtrnácti letech provozu
•    Fungující technologie, poplatná době realizace
•    Vhodně instalované, přístupné skimmery
Negativa
•    V bližší části domu betonová palisáda a dlažba
•    použita bazénová čerpadla = velká energetická náročnost 

Popis a technologie
Koupací jezírko typ II. Koupací část je rozdělená na dvě hloubky (2 m a 1 m). Cirkulační čerpadlo a filtrace ze dvou skimmerů. 
 

Fotogalerie
Fotogalerie