Biobazén 3. místo

Biobazén 3. místo

Zádveřice-Raková – přestavba okrasného jezírka na biobazén
Přihlašovatel a zhotovitel: ACRIS zahrady s.r.o.
Technický projekt jezírka: ACRIS zahrady s.r.o., Michal Vránek (biofilmový filtr – BIOFIX), Jiří Pavelka (vedení práce s kamenem)
Projekt zahrady: Ing. Jiří Červený
Celková vodní plocha: 70 m2
Realizace: 2017
Proplétáme se úzkými uličkami v kopcích, kde podle mapy se zdá být rovina. Trochu bloudíme, ale nakonec nacházíme cíl. Všechno, co jsem si představoval v autě, je jinak. Dům je menší, svah nad zahradou je táhlý kopec k vrcholu. Celá zahrada je krásná a upravená, jezírko harmonuje s posezením a posezení navazuje stylově na dům. Dům i koupací jezírko jsou jako šperk, který upadl paní kněžně do trávy. Jsou v kotárech Vizovických vrchů jako cizinci. Příliš vzletní a v krajkoví. Možná je potřeba čas a trocha drsného klimatu, aby si na to krajina zvykla. 
Stavba a technologie
Na místě bylo původně okrasné jezírko, se kterým nebyli klienti spokojeni. Proto navrhli dodavatelé z firmy Acris rekonstrukci a přestavbu na koupací jezírko tak, aby se zvýšila užitná hodnota vodní plochy. Tato rekonstrukce se uskutečnila v roce 2017. Koncept změny vyšel z návrhu zahradního architekta Jiřího Červeného, který kladl velký důraz na to, aby kromě vody nebyla nikde patrná a viditelná fólie, což je velmi náročné pro realizátora. Stavební náročnost byla značná, bazénové těleso se zvětšilo a prohloubilo, přičemž bylo nutné zachovat hlavní opěrnou zeď. Nebylo jednoduché zachovat rukopis kamenických prací a druh kamene, protože ten použitý z původních staveb už nebyl k dispozici. Zídky byly zpracovány otesáním kamenů na minimální spáru, včetně lomových. Kámen by měl být z větší části postupně překryt rostlinami, které byly ovšem vysazeny teprve loni, takže to ještě chvíli potrvá.
Z pohledu filtrace vody se jedná o biobazén kategorie IV. Pro odbourávání živin byl použit biofilmový filtr – BIOFIX. 
Celkový objem filtru: 135 m3
Hloubka vody: 1,9 m
Pozitiva
•    Kamenické řemeslo a harmonické kladení kamenů
•    Zakomponování původní zídky
•    Funkční filtrační technologie, dobře zvolená a řemeslně zvládnutá
•    Dobře řešený a pohledově nerušící přepad vodopádu
Negativa
•    Téměř konstantní hloubka dna neumožňuje postavit se s hlavou nad hladinou
•    Technologické zpracování stavby vyžaduje snížení hladiny na zimu
•    Nerespektování ducha okolní krajiny, exotický rostlinný sortiment 
 

Fotogalerie
Fotogalerie
Fotogalerie
Fotogalerie