Biobazén 2. místo

Biobazén 2. místo

Praha – netradičně řešený biobazén
Přihlašovatel a zhotovitel: Gabriel s.r.o., 
betonáže a výkopové práce prováděla stavební firma, která stavěla dům
Projekt: Living in green s.r.o, Ing. Lenka Vyhnálková + Gabriel s.r.o., Ing. Tomáš Gabriel
Plocha: 42 m2
Realizace: duben-červen/2019
Malinká silnička, pak širší, široká a dálnice. Do Prahy vplujeme řekou automobilů jako do moře. Jsme pohlceni a míříme pomalounku k cíli. Dům je jednoduchý a má styl, charisma, účel i krásu, je z něj cítit smysl pro praktičnost a účelnost. V množství nejrůznějších prvků hustého města je zahrada téměř prázdným, travnatým parterem s plochou jezírka na jedné straně a dvěma velkými stromy na straně druhé. Skrze další čerstvě vysazené stromy sem vstupuje volný prostor města. Jezírko je téměř u oplocení, kryté okrasným záhonem a ponechává plochu trávníku pro nejrůznější varianty využití. Na střeše domu je extenzivní střešní zahrada a šest včelích úlů. Vstupujeme do letového koridoru, ale žádné žihadlo.
Pozitiva
•    Umístění koupacího jezírka stranou 
•    Rovnováha mezi jezírkem, trávníkem a výsadbami
•    velmi dobře navržená i situovaná vodní plocha 
•    dobře dimenzovaná a řemeslně zpracovaná filtrační technologie
Negativa
•    jezírko rámuje zelená plachta na plotě
•    zvlnění záhonu před jezírkem trochu nabourává jednoduchý koncept
•    téměř konstantní hloubka jezírka neumožňuje bezpečně se postavit s hlavou nad vodou
Technologie: 
Jedná se o kombinaci biobazénu kategorie IV., kde probíhá oběh vody 24 h/denně. Voda je filtrována v biofilmovém filtru Hydrobalance. Umístěním trysky je zajištěno, že cca 95 % vody proudí v tomto okruhu a pouze 5 % vody se dostane do rostlinné části, která funguje jako jezírko kategorie I. s plovoucími a ponořenými rostlinami a sedimentací živin na povrchu substrátu. Filtr je zakrytý dřevěnou palubou, která je při čištění rozebíratelná.
čerpadlo - 12 V Oase AquaMax Eco Expert 20000 / 12 V
filtry Hydrobalance 18 ks
skimmerová klapka mezi koupací a filtrační částí
trojcestný ventil na vyplachování filtrace
 

Fotogalerie
Fotogalerie
Fotogalerie
Fotogalerie