Wellness biobazén roku

Wellness biobazén roku

Wellness biobazén roku 2019
Cenu Wellness biobazén roku získalo dílo v zahradě zámku v Ratměřicích rozloze 260 m2.
Biobazén byl realizován v letech 2017/2018. Autorem projektu je Ing. arch. Tomáš Vychodil (AXDE s.r.o.), technologii na úpravu vody navrhla firma Green engineering s.r.o.
Biobazén v Ratměřicích je výsledkem rekonstrukce původního bazénu v zámeckém parku. Biobazén je členěný na část vstupní se základní hloubkou 1,3 m (plocha 105 m2 a část pro kondiční plavání s hloubkou 2,0 m (plocha 155 m2). Úpravu vody zabezpečuje kombinace biologicko-mechanické filtrace. Hygienické parametry jsou pravidelně sledované KHS Benešov. 
Biobazén tvoří vodní nádrž obdélníkového tvaru, rozdělená na část pro plavání a část pro neplavce. Z východní strany do půdorysu bazénu zasahuje molo pro slunění, doplněné dětským brouzdalištěm se skluzavkou. Z jižní a částečně západní strany bazén ohraničuje kamenná skládaná opěrná zídka.

Do tvaru biobazénu je dále zapuštěna oddělená část strojovny a retenční nádrže, seshora z části krytá vodní plochou s pásem vodních rostlin ve tvaru „L“ a z části zatravněnou plochou, která kryje zastropení strojovny a retenční nádrže.
Ze severní, východní a západní strany na biobazén navazují travnaté plochy pro opalování a relax. Dětské brouzdaliště je tvořeno dvěma nerezovými nádržemi, které jsou propojené skluzavkou. Kamenné zídky jsou umístěny i jako pozadí pásu rostlin v jezírku tvaru „L“. Večerní osvětlení prostoru biobazénu je řešeno stěnovými podhladinovými svítidly a malými venkovními svítidly v okolí. Vstup do biobazénu je řešen pohodlným schodištěm z mola, kde je i čistící zóna – nerezová vanička s vodou se samostatným okruhem.


Přírodně krajinářský park v Ratměřicích byl vytvořen pro hraběnku J. Chotkovou a jejího syna Ottu ve druhé polovině devatenáctého století. Kromě čtyřřadé lipové aleje zde spatříte řadu cizokrajných dřevin. Největší vzácností parku jsou však dva sekvojovce obrovské s odhadovaným stářím 150 let. Se svou výškou cca 45 metrů jsou nejvyššími sekvojovci v Čechách. Park prošel od roku 2011 rozsáhlou revitalizací. Tolik se dočtete v krátké stati na mapy.cz a v reálu objevíte, že rozsah úprav je skutečně pozoruhodný. Zámecká budova slouží jako hotel a park je k dispozici hotelovým hostům. Rozsáhlá zahrádka u restaurace Sequoia čiší klidným luxusem, snažící se pojmout do své náruče všechny, kdo si přijdou posedět při výborné kávě nebo sklence vína. Po revitalizaci se dominantním prvkem stala voda. Je v přední části zámku a nabízí relaxaci v klidném prostředí starého parku za zámkem. Biobazén je rozsáhlý svou plochou, rozdělený do funkčních celků pro děti i dospělé. Z kompozičního hlediska je vidět snaha dát tomuto modernímu prvku ducha bazénů stavěných za první republiky. Zídky z nepravidelného kamene jsou doprovázeny nízkými živými plůtky i kulovitými tvary keřů odkazující na dobu pravidelných úprav kolem zámků. Z celků vyzařuje svébytná harmonie doprovázená starými stromy parku. Snaha dát tomu co nejvíc však vedla k filigránsky složité a druhově bohaté skladbě dřevin okolní výsadby, která je současně ne příliš šťastně provedena. Terénním modelacím i výsadbám by slušela umírněnost a pokora vůči starým okolním stromům. Tvůrcům v devatenáctém století určitě nešlo o to hraběnku Chotkovou ohromit pestrou výsadbou. Méně by v tomto případě znamenalo více. Hlavní dominantou a pro lidi velkým lákadlem vždy zůstanou Sequoiadendron giganteum a všechny zahradní úpravy se ztrácí v jejich stínu.

(Petr Mičola)
 

Fotogalerie
Fotogalerie
Fotogalerie
Fotogalerie