O nás

O nás

Asociace biobazénů a jezírek (ABAJ) sdružuje fyzické a právnické osoby, které podnikají v oblasti zahradní a krajinářské tvorby a profesně se zabývají problematikou biobazénů, koupacích a okrasných jezírek a přírodních koupališť.

ABAJ vznikla při profesním sdružení Svaz zakládání a údržby zeleně v roce 2008 (pod původním názvem Sekce Biobazénů, okrasných a koupacích jezírek) a je jedním ze zakládajících členů mezinárodního sdružení IOB (International Organization for Natural Bathing), které sdružuje národní profesní organizace.

Pro své členy i pro odbornou veřejnost pořádá Asociace biobazénů a jezírek odborné kurzy, přednášky, semináře, praktické dílny a exkurze. Vzdělávání našich členů je jedním z nejdůležitějších cílů Asociace biobazénů a jezírek.
Jedním z hlavním nosných školicích programů v průběhu let 2011 - 2013 byl kurz Kvalifikovaný stavitel koupacích jezírek, který byl organizován v rámci vzdělávacího programu Zahradnická perspektiva - profesní vzdělávání členů SZÚZ. Mimo tento kurz pravidelně pořádáme odborná školení, semináře a praktické dílny, které mají za úkol rozšířit a prohloubit znalosti našich členů.

 

 • v roce 2022 jsme uspořádali čtvrtý ročník soutěže Koupací jezírko roku, seminář s exkurzí Předpoklady pro funkční koupací jezírka či přírodní bazén v Klášterci nad Ohří. Zorganizovali jsme exkurzi po koupacích jezírkách a biobazénech v Dánsku.
 • v roce 2021 jsme uspořádali třetí ročník soutěže Koupací jezírko roku, seminář Koupací jezírka a biobazény prakticky v Brně-Bystrci a zástupci naší asociace se zúčastnili 11. mezinárodního kongresu pořádaného IOB v Portugalsku. Zkušenosti sbírali naši členové na odborné exkurzi ve Švýcarsku.
 • v roce 2020 jsme uspořádali druhý ročník soutěže Koupací jezírko roku, seminář Koupací jezírka a biobazény prakticky v Brně v Otevřené zahradě.
 • v roce 2019 jsme uspořádali první ročník soutěže Koupací jezírko roku, dvoudenní seminář věnovaný Koupacím jezírkům a biobazénům, rostlinám a substrátům, workshop věnovaný technologiím biofilmových filtrů. Zástupci naší asociace se zúčastnili 10. mezinárodního kongresu pořádaného IOB v Polsku.
 • v roce 2018 se uskutečnila ABAJ Akademie - letní jezírkářský tábor.
 • v roce 2017 se naši členové zúčastnili technického semináře Lining PondGard – EPDM svařování, uspořádali jsme seminář Koupací jezírka a biobazény pro obce, wellness hotely a rekreační komplexy, včetně komentované prohlídky koupacího jezírka. Zástupci naší asociace zúčastnili Mezinárodního kongres koupacích jezírek a biobazénů v Nizozemsku.
 • v roce 2015 jsme uspořádali praktickou dílnu "Chemicko-biologické parametry vody" spojenou s exkurzí po koupacích jezírkách v okolí Pardubic. Rovněž se naši zástupci zúčastnili 8. mezinárodního kongresu koupacích jezírek v Kolíně nad Rýnem a nejzajímavější přednášky představili našim členům na Shromáždění členů v lednu 2016. Uspořádali jsme seminář týkající se obecně problematiky základních čistících procesů v koupacích jezríkách, na kterém přednášel Ing. Franz Kubacek- předseda rakouské asociace koupacích jezírek a biobazénů VÖSN. Pouze pro naše členy jsme pořádali workshop na téma "předávací dokumentace při stavbě a předání koupacího jezírka a biobazénu". Pro zájemce z řad našich členů zajistili kurz ukončený absolvováním svářečských zkoušek na svařování fólií. Uspořádali jsme seminář s tematikou veřejných biokoupališť a exkurzi po koupacích jezírkách jižních Čech a Rakouska.
 • v roce 2014 se konala praktická dílna "Rostliny a jejich výsadba" spojená s exkurzí po koupacích jezírkách v okolí Bystřice. V tomto roce jsme vydali Standardy pro stavbu koupacích jezírek a biobazénů, které jsme vytvořili s využitím informací z Pravidel FLL pro přírodní koupaliště ( v tomto dokumentu jsou definovány typy koupacích biotopů podle systému a úrovně technologie. Jsou zde definovány konstrukční výpočty hydrauliky, půdních filtrů a ostatních částí pro úpravu surové vody v koupacím biotopu) a z rakouské normy Ö-Norm L1128.
 • v roce 2013 se konala přednáška Martina Mikulitsche na téma "Představení budoucí rakouské normy ÖNORM"
 • v roce 2011 se konala dílna "Dokumentace při při předání díla", organizovali jsme 6. Mezinárodní kongres koupacích jezírek v Českých Budějovicích
 • v roce 2010 jsme uspořádali dílnu „Čištění jezírek“, seminář „ Základní chemické parametry vod v koupacím biotopu"