Koupací jezírko v 5-ti krocích

Koupací jezírko v 5-ti krocích

Nyní Vám představujeme jak změnit Vaše přání ve skutečnost a pořídit si koupací jezírko!


Postačí 5 základních kroků:
1. Prostudujte si důkladně 5 TYPŮ provedení koupacího jezírka.
2. Vyhledejte v seznamu Členové firmu realizující koupací jezírka, které důvěřujete.
3. Nechte si provést podrobnou konzultaci – naši členové mají ty nejlepší reference.
4. Na základě konzultace Vám vybraná firma zpracuje podrobný projekt a nabídku.
5. Na základě projektu vyřiďte potřebná povolení.
Poté již nic nebrání v realizaci Vašeho koupacího jezírka nebo biobazénu . . . . .
 
Před zahájením projektových prací je potřeba:
•    poskytnout zákazníkovi přehled o možnostech provedení a úpravy vody v koupacích jezírkách a biobazénech
•    stanovit předpokládané užívání (počet koupajících se osob)
•    popsat zvolený typ koupacího jezírka či přírodního bazénu (biobazénu)
•    upozornit zákazníka na možné důsledky a škody při nesprávném provozu (přetížení organickými vnosy atd.)
•    zjistit, jakou vodou se jezírko bude plnit a provést její rozbor
•    popsat způsob úpravy vody
•    mít k dispozici situační výkres pozemku s výškovými údaji
•    určit energetickou náročnost zařízení
•    stanovit přehled předpokládaných opatření pro péči a údržbu
 
Obsah projektové dokumentace
Zákazník musí být před zadáním objednávky seznámen s projektovým záměrem, který je součástí potvrzené objednávky.
Projekt obsahuje zejména:
•    Situační výkres s rozměry a výškovými údaji vztaženými k pevnému nulovému bodu, který zobrazuje celou plochu objektu, užitkové prostory a polohu na pozemku.
•    Kvalitativní a kvantitativní přehled uvažovaných materiálů a rozsah prací.
•    Termín zahájení stavby a délku realizace.
 
Realizace a předání
V rámci předávání objektu musí být zadavateli předán:
•    Výkres, ve kterém jsou zahrnuta veškerá elektrická vedení a potrubí pro vodu (přítoky a odtoky, filtrační okruhy, drenáže).
•    Dokumentace technického zařízení
•    Návod k provozu a péči, obsahující popis jednotlivých opatření a jejich harmonogram.
 

Fotogalerie