Koupací jezírko se studnou

Koupací jezírko se studnou

Cena Oase
a Čestné uznání za technické provedení díla


Zhotovitel a autoři projektu: Ing. Martin Szotkowski, Ing. Zuzana Szotkowski
Místo: Újezd u Průhonic

Realizace: 2023
Plocha hladiny: 28,3 m2
Plocha hladiny průtočného žlabu: 2,7 m2
Objem: 28,3 m3
Hloubka koupací části: 1,93 m
 

Na konci dvora
Koupací jezírko se nachází u nově dokončeného, ještě neobydleného domu, který vznikl rekonstrukcí starého statku. Pro zahradu mnoho místa nezbylo, jen plocha poloviny dvora, který se na konci mírně rozšiřuje. Sem se vešlo nejen koupací jezírko, ale také sauna, sprcha, kryté sezení. Nejsou zde daleké výhledy, panoramata krajiny nebo rozlehlá pole, ale to nevadí. Místo splňuje vše, co potřebuje rodina nebo malá společnost pro pobyt v úzkém kruhu. Část jednolitých šedých ploch je v kontrastu s nasucho seskládanými kamennými zídkami. Jako dynamický prvek působí voda vytékající ze šedé stěny a také běžící kamennou kaskádou. Všechny stavební prvky jsou účelně seskládány a provedeny ve velmi dobré kvalitě. Jen použité materiály se trochu hádají, ale pozitivní je, že kámen je místní, ze zbořených objektů. Dominuje stará studna s pumpou na betonové skruži, která je jen snad zbytečnou vzpomínkou na dnes už zapomenutou funkci.

Konstrukční a stavební řešení
Stavba jezírka je navržena ve dvou výškových úrovních. Nižší koupací část je založena na základové desce. Stěny koupací části tvoří ztracené bednění tl. 20 cm. Výška hladiny koupací části je 1,93 m. Na koupací část navazuje mělká zóna šířky 1 m, která má hloubku  0,43 m. Na přechodu mezi koupací částí a mělkou zónou je osazen dubový hranol.
Hydroizolační vrstva je tvořena horkovzdušně svařovanou folií ALKORPLAN 35254. V rohu koupacího jezírka je vyvýšená technická nika zaklopená terasovými prvky sibiřského modřínu a průtočný žlab. Technologicky se jedná o dva samostatné okruhy.  V prvním okruhu se voda skrz   hladinový skimmer a vpusť na dně koupací části dostává do filtračního zařízení OASE - BioTec ScreenMatic Set 60000 NEW. Voda se vrací gravitačně výtokem do přilehlého potůčku. Druhý okruh řeší průtok vody výše usazeným žlabem. Poháněn je čerpadlem OASE - AquaMax Eco Premium 12000 12V, které je instalované v nižší části jezírka. V technické nice je umístěna filtrace, čerpadlo prvního okruhu  a manuální dopouštění.

Osázení
Kromě filtrace pomáhají odbourávat živiny i vodní rostliny. Na okrajích jsou v kačírku vysazeny puškvorec obecný, orobinec širokolistý, kyprej obecný, kosatec žlutý, prustka obecná. Na mělkou pobřežní zónu navazuje výsadba trvalek a z druhé strany listnaté keře.

Údržba
Aby se zabránilo zhoršení kvality vody, je nutné průběžně mechanicky síťkou odstraňovat plovoucí nečistoty, případně nečistoty usazené na dně a odumřelé části rostlin. Několikrát ročně je potřeba pomocí bazénového vysavače odsát nečistoty usazené na dně. Minimálně jednou týdně je vhodné zkontrolovat naplnění hladinového sběrače a pravidelně kontrolovat stav hladiny. Voda bude případně mechanicky dopuštěna ventilem v technické nice. 
Před zimou budou mechanicky odstraněny odumřelé částí rostlin a vyčištěny skimmery. Před zazimováním technologické části bude odpojena elektřina a čerpadlo okruhu jedna umístěné v technologické nice bude rozebráno a vyčištěno. Čerpadlo okruhu dvě je umístěné přímo v nádrži v dostatečné nezámrzné hloubce. Filtrační zařízení OASE - BioTec ScreenMatic Set 60000 NEW bude vyčištěno a vypuštěno.

FOTOGALERIE
 

Fotogalerie
Fotogalerie
Fotogalerie
Fotogalerie
Fotogalerie
Fotogalerie
Fotogalerie
Fotogalerie