Koupací jezírko s kořenovou čistírnou

Koupací jezírko s kořenovou čistírnou

Čestné uznání za kompoziční začlenění koupacího jezírka do zahrady

Zhotovitel a autor projektu: Filipendula s.r.o. – KOŘENOVKY
Architektonické řešení: Ing. Lenka Táborská, Atelier Flera
Místo: Zdíkov
 

Technické řešení
Nádrž je vyhloubená do rostlého terénu, na hutněnou pláň a pískové lože byla nainstalována geotextilie chránící hydroizolaci z polyetylénové fólie tloušťky 1,0 mm připravená v jednom kuse na míru jezírka. Fólie je na dno a stěny uložena za pomoci skladů. V litorálních zónách je geotextílie uložena i nad hydroizolaci.
Obvod hluboké části je tvořen dřevěným trámem, který brání sesunutí oblázků z litorální zóny do hluboké části. Mola ze sibiřského modřínu jsou ukotvena ke konstrukci hluboké zóny a k základové konstrukci na břehu. Nucený oběh vody v jezírku je zajištěn skimmerem připojeným k filtračnímu čerpadlu Oase Aquamax Eco Premium 16000, potrubí od skimmeru zpět do jezírka je vyústěno v litorální zóně na druhé straně jezírka přes kameny.  Voda je čištěna přes kořenovou čistírnu, kdy je voda nasávána z jezírka povrchovým sběračem nečistot do čerpací jímky, kde jsou mechanické nečistoty zachyceny ve filtračním koši. V jímce je umístěno čerpadlo pro výtlak vody na vertikální filtr osázený mokřadními rostlinami. V kořenové čistírně dochází k biologickému odstraňování živin a okysličování vody, která je shromažďována na dně a odtéká zpět do jezírka potrubím. Kořenová čistírna neslouží k čištění splaškových nebo jiných odpadních vod. Technologii oběhu vody v jezírku je možné provozovat při teplotách nad 0° C. 

Kořenová čistírna (vertikální filtr)
Náplň kořenového pole o ploše 6 m2 a hloubce 0,95 m  je tvořena praným drceným kamenivem různých frakcí, na němž je uloženo rozvodné potrubí vertikálního filtru zasypané praným drceným kamenivem o tloušťce 40 mm. Potrubí má hlavní větev a odbočky z perforovaného potrubí. Odbočky jsou vedeny od hlavní větve střídavě, vždy jedna nalevo a jedna napravo. Perforace potrubí je v úsecích po 250 mm, průměr otvorů je 8 mm. Perforované sběrné potrubí je umístěno u dna na konci kořenového pole. Ve vertikálním filtru je udržována hladina vody o výšce 300 mm. Na spodní štěrkové vrstvě je uloženo provzdušňovací potrubí, jehož horizontální část je perforovaná a obsypána praným drceným kamenivem. Na obou koncích je vyvedeno vertikální potrubí nad horní líc vertikálního filtru. Kořenová pole jsou osázena mokřadními rostlinami. 

Údržba a kontrola technologií
V rámci údržby je třeba pravidelně odsávat kal ze dna hluboké koupací části a sbírat nečistoty na povrchu hladiny (ve skimmeru). Odsávání sedimentu v litorální zóně a přilehlých šachtách se provádí dle potřeby, minimálně  jednou ročně. Jezírko je třeba po 5-8 letech vypustit a důkladně vyčistit (ideálně mimo vegetační období). Dále je třeba kontrolovat množství sedimentu ve vertikálním filtru  – při zanesení (při oslabeném průtoku filtrem, přibližně po 10 letech) bude třeba substrát vyměnit nebo vyčistit. V jezírku je vhodné čistit kluzké povrchy (dřevěný trám, kameny) od biofilmu (dle potřeby, např. koštětem). Na jaře (předjaří) se suché části mokřadních rostlin posekají a zkompostují.

FOTOGALERIE
 

Fotogalerie
Fotogalerie
Fotogalerie
Fotogalerie
Fotogalerie
Fotogalerie
Fotogalerie