Koupací jezírko 2. místo

Koupací jezírko 2. místo

Zhotovitel: GARPEN zahradnická s.r.o.
Autoři projektu: GARPEN zahradnická s.r.o. a Ateliér Greencat
Místo: Chrášťany u Krušovic
Realizace: 2017
Plocha: 250 m2

Koupací jezírko plné života
Pozemek je tak velký, že by na něm mohly stát dva  domy, ale místo toho jeden dům obklopuje rozlehlá zahrada, ve které je umístěno pozoruhodné koupací jezírko. Zahrada je velmi mladá a stromy mají zatím malé koruny. To se ale v budoucnosti změní, stromy i keře dorostou a bude z nich park. Zatím však stojí pavilon s koupacím jezírkem o samotě v téměř prázdném prostoru. Přesto je to místo plné života díky rozloze, hloubce a rozsáhlé části pro vodní rostliny. 
Koupací část je vymezena podvodními dřevěnými stěnami se spodní betonovou vanou, která ji prohlubuje na více než tři metry. Molo s žebříkem pro vstup do vody je v rovině, pohodlné, celé zalité vodou. Voda je průzračná a rostlinám se daří skvěle. Je to krásný příklad biotopu, na který si dělají nárok, kromě ostatních vodních živočichů, především žáby. Vznášejí se těsně pod hladinou a za hlavami nafukují velké vzduchové vaky, aby vyloudily ten typický zvuk, při kterém zneklidní všichni majitelé okolních domů. Žábám ale příliš hlučná biodiverzita nevadí.
Člověk, který se rozhodne pro koupací jezírko, totiž musí být přípraven na bohatý život v jezírku i kolem něj. Pro čistou vodu v koupacím jezírku je totiž důležitá rovnováha všech organismů, to znamená vodních rostlin, mikroorganismů a planktonu. Plankton je společenstvo vodních organismů vznášejících se ve volné vodě.  Jeho součást, zooplankton, je základem čisté vody, je to v podstatě nejúčinnější filtrační zařízení. Činností zooplanktonu se přefiltruje za 24 hodin celý objem vody v jezírku. Fytoplankton, v koupacích jezírkách především jednobuněčné, koloniální a vláknité řasy, se v omezené míře vyskytuje v jezírku neustále.  Kvalitu vody v jezírku ovlivňuje její úživnost (trofie), pro kterou je limitující především obsah fosforu. Ten by u koupacích jezírek měl dosahovat maximálně do 0,035 mg/l. Nadbytečné živiny se z koupacích jezírek odstraňuji pravidelným řezem rostlin a odsáváním sedimentů. Velmi zjednodušeně to funguje takto: živiny ve vodě jsou spotřebovávány pro růst a množení fytoplanktonu (především jednobuněčných řas), jehož nadměrný výskyt může způsobit zakalení vody. Fytoplankton slouží jako potrava pro zooplankton, který živiny vázané v tělech jednobuněčných řas využije jako potravu, čímž se voda čistí. Při těchto procesech vzniká na dně jezírka sediment, kde jsou živiny nějakou dobu vázány, než dojde k jejich uvolnění – mineralizaci a návratu do vody ve formě využitelné pro fytoplankton. Právě odsátím sedimentu dříve než zmineralizuje odstraníme živiny z tohoto koloběhu.
Přírodní koupací jezírka jsou rozdělena na užitkovou zónu určenou ke koupání a regenerační zónu, která slouží k úpravě vody. Podle poměru užitkové a regenerační zóny a míře využití techniky se koupací jezírka rozdělují na tři typy. Koupací jezírko v Chrášťanech je typ  II., což znamená „koupací jezírko s odsáváním hladiny“. Na rozdíl od typu I., který je zcela bez technických zařízení, jsou u koupacího jezírka typu II. z hladiny odebírány nečistoty a utopený hmyz prostřednictvím cirkulace vody přes skimmer či skimmerové jezírko. Polovina celkové plochy jezírka je určena pro užitkovou a polovina pro regenerační zónu. 
Rozdílná hloubka vody v  plavací neboli užitkové  a v regenerační zóně, stejně jako vyšší obsah fosforu v jezírku, umožňuje využít širokou škálu rostlin ponořených, plovoucích i pobřežních. Rostliny odčerpávají z vodního prostředí živiny a zvětšují povrch vodního díla, čímž nabízejí větší plochy pro bakterie, řasy a živé organismy. Fotosyntéza rostlin dodává vodě kyslík.  
Ponořené rostliny je potřeba v srpnu posekat a odstranit, čímž zároveň dojde i k odstranění přebytečných živin v jezírku. Pobřežní rostliny se stříhají na podzim nebo na jaře. Dvakrát ročně je potřeba odsát ze dna jezírka sediment. navíc je potřeba udržovat čerpadlo a pravidelně vyprazdňovat  skimmer. 

Fotogalerie
Fotogalerie
Fotogalerie
Fotogalerie
Fotogalerie
Fotogalerie