Koupací jezírko 1. místo

Koupací jezírko 1. místo

Jezero v ráji srdce jednoho zahradníka
1.    místo v kategorii Koupací jezírko
Zhotovitel a autor projektu: Ing. Petr Halama, DIKÉ ZAHRADY s.r.o.
Místo: Štěpánovice
Realizace: 2014
Plocha: 500 m2

Dům stojí na břehu jezera a voda se rozlévá do stran, hladina se objevuje a zase mizí pod množstvím rostlin, a když jí je příliš, odtéká důmyslným systémem do sadu, kde zavlažuje ovocné stromy. Po pravé straně je velké odpočívadlo s letní kuchyní a udírnou, kam dojdete po dřevěných čtvercích vznášejících se nad hladinou. Jezero má mělkou část pro děti, hloubku, aby se do ní dalo skočit a venkovní sezení kryje převislá vrba a koruny dalších stromů. Na ose hlavního průhledu je na obzoru známá silueta zříceniny hradu Trosky. Stojíte v klidném, přívětivém prostředí a v duchu se vám honí hlavou, jak by to dopadlo s tou zříceninou, kdyby byla tomu tvůrčímu zahradnickému duchu nadosah.
Když přihlásí do soutěže jezírko zahradník tělem i duší, může to být pro řadu zahrad běžných uživatelských smrtelníků nemalý hendikep. Je to jako když se běží půlmaratón, kde jsou přihlášeni Keňanéi. Stejně jako u afrických běžců, kteří mají dlouhá svalová vlákna, mají někteří zahradníci „dlouhá zelená vlákna“, která jim umožňují všechno stihnout. Karel Čapek o nich píše v knize Zahradníkův rok. Když z přilehlé silnice projedete branou do zahrady Panorama, ohlížíte se po budce s pokladnou a propagačními materiály, protože máte dojem, že v botanické zahradě by se přece mělo platit.  Budka tady ale není, zato je tu botanická zahrada s domem, tropickým a subtropickým skleníkem, vinicí, ovocným sadem a plochou pro bonsaje. 
Dům je ze všech stran atakován nějakými rostlinami, které se po něm pnou, plazí nebo se u něj košatí. Když procházíte, pošťuchují vás svými listy ze všech stran až musíte prchat na střechu, kde se jich ale nezbavíte. Jsou tam také, i když se tváří extenzivně. Mezi tím vším chodí tvůrce zahradník, a zasypává vás latinskými názvy a příběhy, jak se sem ta či ona rostlina dostala, jak se pěstuje, množí nebo co se s ní událo před pěti lety. Jdete a brodíte se těmi všemi slovy a ohlížíte se po nějakém vozíčku, do kterého byste to všechno hrabičkami pěkně nahrábli a spolu s tím vytroušeným nadšením si to odvezli domů. Tam byste si to pak přikládali jako polínka do svých kamínek, když vám docházejí síly a optimismus.
Technologie, realizace, péče
Záměr stavby jezírka vznikl společně s plánováním zahrady před téměř dvaceti lety. Z kompozičního hlediska je jezírko důležitým estetických i funkčním prvkem nejexponovanějšího obytného prostoru zahrady. Jezírko navazuje bezprostředně na dům i na dvě přilehlé terasy, z nichž je do vody přístup po pohodlném schodišti nebo schůdcích.  Voda se stává i součástí vnitřních prostor domu, protože její odraz vytváří uvnitř domu světelné efekty. 
Základní profil dna se tvaroval souběžně s prováděním hrubých terénních úprav. Přebytečný materiál z výkopku, což byly desítky kubíků hmoty, se využil při terénních modelacích v zahradě. Vnikl tak umělý kopec, do kterého se povedlo zakomponovat zemní kolektory pro rekuperaci domu i nízkoenergetické vytápění oranžerie.  Nejhlubší část budoucího jezírka se zpevnila zídkami ze ztraceného bednění kvůli stabilizaci terénu. Po definitivní úpravě dna byly vybudovány svislé betonové stěny jezírka a terén byl důkladně urovnán a zhutněn. Následovalo položení hydroizolace včetně ochranných vrstev a instalace hadic zajišťujících budoucí cirkulace vody. Koupací a regenerační zóny od sebe oddělují kamenné zídky. Součástí jezírka je skluzavka s tekoucí vodou jako atrakce pro děti. Samostatnou částí v regenerační zóně je místo  pro množení či dočasné uchovávání nových rostlin, případně i pro malé děti, aby byly dál  v bezpečí od hluboké zóny. Od začátku se jezírko stavělo dle platných standardů jako typ III, který Standardy pro plánování, stavbu a provoz koupacích jezírek a biobazénů definují jako „koupací jezírko s pomalým mineralizačním filtrem“.  
Technologie čištění zajišťují dvě čerpadla o výkonu 20 m3/hod a vzduchovací kompresor. Samočistící funkce vody v jezírku je dána jeho dispozičním řešením. Doporučený poměr užitkové zóny k  regenerační zóně (50–60% : 50–40%) je nejenom dodržen, ale regenerační zóny s hustým břehovým porostem tvoří více než 50 % plochy jezírka, přičemž třetinu plochy zabírají  submerzní vegetační zóny.
Hloubka užitkové koupací zóny je od 220 cm do 350 cm. Povrchové nečistoty se zachytávají ve dvou skimmerových jezírkách umístěných podle převažujících směrů větru. Stálý objem vody v jezírku dosahuje téměř 700 m3, doplňuje se pouze úbytek vody přirozeným výparem.  Přepad přebytečné vody je sveden do retenční nádrže umístěné pod regeneračními zónami, odkud je voda využívána na závlahu rostlin ve sklenících. 
Součástí jezírka je podvodní osvětlení a také systém dřevěných pochozích roštů, které propojují dům s hlavní terasou, odkud je nejatraktivnější pohled. Rošty jsou reminiscencí na povalové dřevěné pěšiny používané v chráněných přírodních oblastech, přibližují návštěvníka k vodním rostlinám, aby lépe vnímal detaily a mohl tak lépe pozorovat dění a život břehové vegetace, kam se běžně těžko dostane.  
Každoroční údržba spočívá v jarním ostříhání veškeré pobřežní vegetace, v létě se o 50 % zkrátí ponořené vodní rostliny a 1–2 x ročně se vysaje ze dna sediment. 
Jezírko má bohatou obsádku zooplanktonu, patrnou zejména v noci při rozsvícených světlech, je tu spousta čolků, užovek, lze tu spatřit  i klasické druhy žab i rosničky.     
 

Fotogalerie
Fotogalerie
Fotogalerie
Fotogalerie
Fotogalerie
Fotogalerie
Fotogalerie
Fotogalerie
Fotogalerie
Fotogalerie