Koupací jezírko 1. místo

Koupací jezírko 1. místo

Ohlédnutí za prvním ročníkem soutěže Koupací jezírko roku 

Cílem soutěže Koupací jezírko roku, jejíž první ročník uspořádala Asociace biobazénů a jezírek, bylo seznámit nejširší odbornou i laickou veřejnost s možností koupání v zařízeních s biologickým, nebo biologicko-mechanickým čištěním vody. Koupací jezírka a biobazény jsou prvkem zahradní a krajinářské architektury, které plní nejen rekreační funkci, ale i funkci mikroklimatickou, estetickou a ekologickou. Soutěž chce podpořit kvalitní realizace koupacích jezírek a biobazénů a ocenit společné úsilí investorů, projektantů a dodavatelů.

Trávení volného času v současné rychlé době je stále více spjato s touhou člověka po vlastní vodní ploše. Majitelé rodinných domů a zahrad mohou v současnosti zvolit vodní prvek sloužící nejen ke koupání, ale poskytující také celoroční estetický zážitek. Takovou možnost skýtají koupací jezírka a biobazény, ve kterých se voda čistí biologickými procesy, které mohou být podpořeny technickými opatřeními. Biofiltrací se dosahuje měkké přirozené čisté vody, která nezatěžuje kůži dezinfekcí. Voda v koupacích jezírkách a biobazénech zůstává i přes zimu, takže odpadá každoroční napouštění, které je v současném období sucha neekologické a ne-
ekonomické.

Je ráno a vlak si vybírá v propletenci kolejí tu jemu vyhrazenou, vjíždí obezřetně pod hladce modrou klenbou s mladým ještě nerozpáleným, zlatem se třpytícím sluncem. Usmívá se a slibuje další horký den. Opouštím výhled oknem, beru batoh, loučím se s ostatními v kupé a mířím uličkou směrem k perónu. Pardubice, hala hlavního nádraží, nově opravená plocha před budovou a já hledající skupinku, která se má stát na dva dny porotou. Bude hodnotit koupací jezírko roku 2019. Vedle specialistů vodařů a odborníků techniků znalých všeho kolem stavby a provozu biobazénů jsem terminologií námořníků suchozemská krysa, která nemá s péčí o čistotu vody žádnou zkušenost. Můj úkol má být jiný a jak se nakonec ukázalo, taky velmi důležitý. Budu posuzovat estetiku, tedy návaznosti vodní plochy na zahradu nebo park. Kompozici, harmonii, vyváženost, logiku, přirozenost a celkový dojem. Voda v zahradě je výsostným prvkem ve všech podobách už po celá tisíciletí a já jsem hořel zvědavostí, jak se může voda určená pro koupání a zůstávající v nádrži po celý rok obejít bez chemie.
                                       

Do soutěže Koupací jezírko roku mohli majitelé, autoři projektů či zhotovitelé přihlásit díla určená ke koupání a plavání, izolovaná od podkladu, vybavená biologickým nebo biologicko-mechanickým čištěním s definovanými požadavky na kvalitu vody. Soutěž nebyla určena pro veřejná přírodní koupaliště.
Deset přihlášených děl hodnotila koncem června čtyřčlenná odborná porota, která určila vítěze v jednotlivých kategoriích. Při hodnocení se porota zaměřila na celkovou kvalitu prostorového, funkčního, konstrukčně-technického a estetického řešení, kvalitu stavebních a instalatérských prací, vhodnost použitých vodních a mokřadních rostlin a udržitelnost díla v dalších letech.
Výsledky soutěže byly vyhlášeny 16. července v Dolních Břežanech u příležitosti odborného semináře na téma koupací jezírka a biobazény. Z hlediska principu čištění vody totiž rozlišujeme právě tyto dvě kategorie, kdy koupací jezírka imitují přírodní model stojaté vody s množstvím rostlin (typ I.-III.) a princip biobazénů (typ IV. A V.) vychází z přírodního modelu proudící vody a rostliny zde hrají podřadnou roli.

Odborná porota:
Ing. Jiří Šimka – jednatel společnosti Zahradnictví Šimková s.r.o., zakládající člen Asociace biobazénů a jezírek (ABAJ), spoluautor Standardů pro plánování, stavbu a provoz koupacích jezírek a biobazénů
Ing. Jan Kroupa, Ph.D. – jednatel společnosti Proxim s.r.o., obchodní člen Asociace biobazénů a jezírek (ABAJ) a člen Rady ABAJ
Ing. Petr Formánek – projektant a soudní znalec vodohospodářských staveb, jednatel firmy FORTINA PROJEKT s.r.o.
Ing. Petr Mičola – krajinářský architekt, jednatel firmy Gerten s.r.o.

Kategorie Koupací jezírko
Koupací jezírka jsou uměle založené nádrže se „stojatou“ vodou bez přítoku a odtoku, které jsou využívané ke koupání, rozdělené na užitkovou a regenerační zónu. Základním principem úpravy vody je zejména činnost zooplanktonu a sedimentace. K vynášení živin dochází pravidelným řezem rostlin a odstraňováním sedimentu. 

1. místo

První místo v této kategorii získalo jezírko v Praze-Ďáblicích, které realizovala a do soutěže přihlásila společnost Ekogreen, s.r.o. Autory projektu jsou Ing. Alena Fedurcová (Weiss a Wild, s.r.o.) a Ing. Martin Panchartek. Jezírko o velikosti 150 m2 bylo vybudováno v roce 2016 a je součástí rozlehlé přírodní zahrady.

Popis jezírka: Koupací jezírko kategorie II
Filtrace: skimmerové jezírko za skimmerovou klapkou, mechanická filtrace přes štěrkové lože, čerpadlo 12 V ve skimmerové části, mechanická filtrace nečistot z hladiny probíhá cca 2 hodiny denně, filtrační finkce přebral plankton a sedimentace, sediment je odstraňován dva krát ročně na jaře a na podzim
Koupací zóna: plocha 20 x 8 m, hloubka 2 m
Konstrukce: modelace jezírka v rostlém terénu v přirozených křivkách, folie EPDM (syntetický kaučuk) černé barvy, dřevěné prvky sibiřský modřín
Substrát: praný kačírek frakce 4/8 mm, 
Vegetace: plní estetickou a filtrační funkci, rostliny vodní emersní a submersní

Jako dvě strany mince nebo rub a líc či jing a jang působí celek zahrady a domu. Dům vypadá z ulice jako strohá zavřená skříň, ve které je ukryto mnoho krásných věcí. Všudypřítomná šedá se ale průchodem kolem stěny domu rychle promění na přírodě blízkou biozahradu ponechanou samu sobě v úctě k přírodním procesům. Nezasahování nebo spíše citlivé zasahování velmi dobře odráží vizi majitele o ploše, která je v kontrastu s přetechnizovanou civilizací. Místo poskytující klid a harmonii, možnost objevit co znamená pojem biodiverzita, svoboda vývoje, fáze zrodu i zániku, a to všechno proložené prvky lidského přístupu zvaného permakultura. Tolik svobody pro všechny. Koupací jezírko má na počátku „pramen“ a voda je vedena neviditelným korytem ukrytým džunglí rostlin do vodní nádrže. Hlavní vodní plocha se nevymyká charakteru celé zahrady. Je výsostně přírodní a jediným upozorněním, že se jedná o lidské dílo je dřevěné molo s odpočivnými lehátky a tu a tam vyčnívající fólie konstrukce jezírka. Čistotu vody nikdo neřeší, protože tady se hledá dokonalost stojící mimo lidská pravidla. Tak užasle stojíte uprostřed „včelí louky“ a od vás se rozebíhá chodník jen prosekávaný v trávníku vedoucí směrem ke společenské části, do míst, kde se setkávají lidé stejně svobodně smýšlející, kteří si sem přijdou odpočinout z těsného a rušného města.

Petr Mičola
 

Fotogalerie
Fotogalerie
Fotogalerie
Fotogalerie
Fotogalerie