Kategorie ostatní - 1. místo

Kategorie ostatní - 1. místo

1.    místo kategorie Ostatní 
Zhotovitel a autor projektu: Ing. Jana Mudrová – Atelier A57 Zahradní architektura
Místo: Čejkov
Rozměr jezírka: 11,5 x 7,5 m
Celková plocha: 63 m2 
Koupací část: 10 m2, hloubka 1,5 m
Brouzdaliště: 53 m2, hloubka 0-0,3 m
Koupací jezírko zasazené do krajiny 
Osamělé stavení u lesa je citlivě zrekonstruované, okna jsou otočená směrem k louce, kde vyvěrá potůček vtékající do koupacího jezírka. Autorům projektu a realizátorům Janě a Pavlu Mudrovým z ateliéru A57 se podařilo jezírko citlivě zakomponovat do zvlněné krajiny Vysočiny. 
Kategorie Ostatní zahrnuje koupací jezírka čištěná jinými technologiemi, než jsou ty popsané ve Standardech pro plánování, stavbu a provoz koupacích jezírek a biobazénů. Porotci ocenili individuální přístup respektující jedinečnost, ale i ráz okolní krajiny i ducha místa. Koupací jezírko bylo součástí projektu a realizace nejen celé zahrady, ale i fasády domu. Kameny použité v jezírku jsou z blízkého okolí, koryto potoka působí velmi přirozeně.  

Technologie 
Pro jezírko je navržená čistící mechanicko – biologická filtrace, kterou zajišťuje jezírkový filtr Tripond Center Vortex C-80 umístěný vedle domu. Jezírkový filtr pracuje na jednoduchém principu, kdy voda vstupuje do odstředivky (vortexu), kde se odlučují hlavně mechanické nečistoty jako jsou listí, zbytky rostlin, bahno, kal. Voda zde rotuje a tyto mechanické částice klesají ke dnu. V horní části vortexu je přepadová roura, kterou voda protéká do další komory vždy tak, že voda do komory vstupuje zespodu a přes filtrační medium stoupá nahoru, kde přepadá dále do další komory. Nejčastější složení komor je: kartáče, matala, biokuličky v pytlích a biomolitan v pytlích. Z poslední komory se voda vrací zpět do jezírka. Každá komora má svůj odkalovací ventil, ke kterému je dno vyspádované, aby proběhlo odkalování beze zbytku. 
Složení a pořadí komor s originálním osazením filtračních náplní:
• komora vortex – včetně trubek 160 mm. Délka vodorovné trubky 400 mm, délka svislé trubky 500 mm,
• komora filtrační kartáče – 28 ks,
• komora japonská rohož – cca 1 a ⅔ plotny nařezané na míru,
• komora biokuličky – 2800 ks + 6 pytlů na média 85 x 50 cm,
• komora bioakvacit kostky – 250 l + 5 pytlů na média 85 x 50 cm.
Proudění vody obstarává čerpadlo Oase AquaMax Eco Twin 20000 profi uložené pod molem.  Jedná se o silné filtrační čerpadlo s individuálně regulovatelným přečerpávacím výkonem dvou motorů pomocí dálkového ovládání. 

Fotogalerie
Fotogalerie
Fotogalerie
Fotogalerie
Fotogalerie