Ostatní

Ostatní

Kategorie Ostatní  1. místo
Zhotovitel: Volet, s.r.o.
Autor projektu: Volet, s.r.o. a TRIGNIS spol. s r.o. - Ing. arch. Roman Pelar
Místo: Hostěnice
Realizace: 2017
Plocha: 50 m2

Jednoduché jezírko v jednoduché zahradě

Jednoduchý moderní dům, kde se prolínají dvě základní hmoty, dřevo a kámen. Každý materiál tvoří povrchem své hmoty obytné funkce. V prvním případě je v půdorysné stopě rozvinuta krytá terasa a v tom druhém jezírko. Rozdělení je příjemné, terasa nabízí klid spočinutí a vodní plocha zase dynamiku pohybu. 
Koupací jezírko začíná jasnými přímkami pravoúhlých linií okraje, definovaného masivními dubovými trámy ukrývajícími nezbytnou fólii a oddělujícími suchou část zahrady od vodní hladiny. Dál od domu pokračuje křivkou. Obloukem v kombinaci štěrku a kompozičně usazených větších i menších kamenů. Pak už vládne klidně zvlněná trávníková plocha propojující ostatní funkce. Na pravé straně je paluba ukrývající technologickou část. Když stojíte u stěny domu, vnímáte klid celé kompozice a snahu o jednoduché pojetí. Někde na konci zahrady vykukuje další drobný objekt, u kterého jsou herní prvky a kousek dál posezení s ohništěm.


Konstrukce a technologie

Koupací jezírko má funkci jak okrasnou, tak i ke koupání. Směrem k domu je ohraničeno terasou, do zahrady je olemováno dubovým trámem a zónou osazenou kameny. Celá konstrukce je vykopána v rostlém terénu, následně vyzděná a a zaizolovaná fólií. Dno je mírně spádováno a osazeno spodním sáním. Nečistoty z povrchu stahují plovoucí skimmery. Voda je vedena ze spodního sání a ze skimmerů do filtrační šachty. Filtrace je tvořena  UV sterilizérem a biologicko-mechanickými filtry značky Tripond. Technologie filtrace umožnuje celoroční oběh vody v jezírku. Celkový objem biotopu je přibližně  70 m3, plocha včetně zón s rostlinami je 70 m2.


 

Fotogalerie
Fotogalerie
Fotogalerie
Fotogalerie
Fotogalerie
Fotogalerie