Koupací jezírko roku 2023

Koupací jezírko roku 2023

Hodnocení přihlášených děl odbornou porotou se uskuteční ve dnech 30.-31. května 2023.

Ing. Petr Formánek - jednatel firmy Fortina projekt s.r.o., znalec v oborech projektování a stavebnictví, specializace: vodohospodářské stavby, opatření proti suchu, autorizovaný inženýr pro vodohospodářské stavby ČKAIT č. *00011298*

Ing. Petr Mičola - zahradní architekt, jednatel firmy Gerten s.r.o.

Ing. Martin Panchartek - jednatel firmy Greenplan s.r.o. a EKOGREEN s.r.o., realizátor koupacích jezírek a biobazénů, člen Rady ABAJ

Ing. Václav Mudra – jednatel firmy Ateliér A57, realizátor koupacích jezírek a biobazénů

Ing. Jakub Urbanec - obchodní zástupce firmy Oase

Slavnostní vyhlášení výsledků v rámci semináře o koupacích jezírkách a biobazénech 21. června 2023.

 

POSLÁNÍ SOUTĚŽE
Koupací jezírka a biobazény jsou prvky zahradní a krajinářské architektury, které plní nejen rekreační funkci, ale i funkci mikroklimatickou, estetickou a ekologickou.
Cílem soutěže je seznámit nejširší odbornou i laickou veřejnost s možností koupání v zařízeních s biologickým, nebo biologicko-mechanickým čištěním vody.


VYMEZENÍ SOUTĚŽE
Soutěž je určena pro objekty určené ke koupání a plavání, izolované od podkladu, vybavené biologickým nebo biologicko-mechanickým čištěním s definovanými požadavky na kvalitu vody umístěné v soukromých zahradách, v uzavřených areálech hotelů, wellness center apod.
Přihlašovatelé garantují, že při výstavbě soutěžních děl a péči o ně nedošlo k zásahům, které by mohly poškodit organismy podílející se na úpravě vody. Soutěž je určena pro stavby splňující výše uvedenou charakteristiku realizované na území České republiky bez ohledu na státní příslušnost projektanta a místo registrace dodavatele. Do soutěže mohou být přihlášena díla dokončená do 31. 12. 2022.

SOUTĚŽNÍ KATEGORIE

  • Koupací jezírko
  • Biobazén (přírodní bazén)
  • Ostatní koupací jezírka

PŘIHLÁŠENÍ
Přihlášku do soutěže může podat každá fyzická nebo právnická osoba, která dílo prováděla nebo se podílela na jeho financování, projekci nebo realizaci, či je provozovatelem nebo vlastníkem stavby. Jeden přihlašovatel je oprávněn přihlásit do každé kategorie dvě díla. Uzávěrka přihlášek je 31. 3. 2023.

HODNOCENÍ
Díla přihlášená do soutěže posuzuje čtyřčlenná odborná porota jmenovaná Radou Asociace biobazénů a jezírek. Složení poroty bude uveřejněno na stránkách www.abaj.cz. Není přípustné, aby se člen poroty podílel na přihlášeném díle. Hodnocení soutěžních děl se uskuteční 30.-31.5. 2023.

OCENĚNÍ
Titul Koupací jezírko roku, případně 2. a 3. místo.
Titul Biobazén roku, případně 2. a 3. místo v této kategorii. 
Titul pro vítěze v kategorii „Ostatní koupací jezírka“, případně 2. a 3. místo v této kategorii.
Cena firmy Oase pro nejlepší jezírko s Oase technologií.
Čestné uznání firmy Hydrobalance.

CENY
Přihlašovatelé oceněných děl obdrží hodnotné ceny, například jezírkové vysavače Fango a Pondovac.

SOUTĚŽ PODPORUJÍ

Generální partner:                                               

Hlavní partneři:                                                                                                                                                

         

Partneři:            

                   

Mediální partner:

     

 

Fotogalerie