Gabriel přírodní bazén

Gabriel přírodní bazén

Zhotovitel: Gabriel s.r.o.
Autor projektu: Ing. Tomáš Gabriel
Místo: Středočeský kraj
Plocha: 30 m2
Realizace: 2020

Přírodní bazén na míru

Méně je někdy více, což bezpochyby platí pro přírodní bazén vybudovaný ve starém ovocném sadu přináležejícím k rekreačnímu domku. Dílo je citlivě zasazené do travnaté louky, rovina pro vodní hladinu byla získána postavením zídky z místního kamene. Použitý materiál, dřevo a kámen, nijak nenarušuje venkovský ráz lokality. Přírodní bazén není příliš velký, zadáním od klienta bylo vybudovat spíše ochlazovací než plavací bazén. Koupací zóna má plochu 25 m2 a hloubku 1,5 m, rostlinná zóna pak zabírá plochu 5 m2.  
O čistotu vody se stará biofilmový filtr Hydrobalance, který je umístěn v samostatném skimmerovém jezírku. Princip čištění vody v tomto přírodním bazénu napodobuje potoky či bystřiny, proto i zde voda cirkuluje víceméně nepřetržitě pomocí čerpadla umístěného mimo koupací zónu biobazénu. Voda protéká přes skimmerovou klapku do filtrační zóny, odkud je odváděna zpět do koupací části. Procesy biologického čištění způsobují přeměnu mikroskopických nebo rozpuštěných látek pomocí mikroorganismů usazujících se na povrchu a v mezerách protékaného filtračního substrátu ve formě biofilmu, který při svém růstu spotřebuje především fosfor a dusík, čímž se z vody odebírají živiny a zabraňuje se tak růstu řas a sinic.
Břehová zóna s rostlinami má v podstatě  estetickou funkci. Pro čištění vody napomáhá jako úkryt pro zooplankton, který pomáhá filtrovat vodu. Bazénovou síťkou je nutné průběžně odstraňovat z hladiny plovoucí nečistoty zejména z okrajů biobazénu, rovněž je nutné odstraňovat potopené organické nečistoty a uhynulé živočichy. Rostlinám v regenerační zóně musí být několikrát ročně mechanicky čištěny zbytky odumřelých částí. Minimálně tři – až čtyřikrát ročně je nutno odstranit ze dna koupací zóny odumřelé části rostlin a potopených nečistot.

Prohlédněte si další koupací jezírka a biobazény

Fotogalerie
Fotogalerie