Čestné uznání

Čestné uznání

Koupací jezírko pod Vodárenskou věží 
Čestné uznání Michalu Vránkovi za inovativní přístup k přírodnímu čištění vod v jezírkách kategorie I. a II. a jeho propagaci

Je těsně po poledni prvního dne hodnocení, sluníčko připaluje, porotci mají za sebou návštěvu čtyř jezírek a oklikami cestu z Prahy přes Písek do Českých Budějovic. Zajíždíme do areálu krásně opravené původně barokní Vodárenské věže, kterou vlastní společnost ČEVAK a.s. Michal Vránek nás vede do parčíku, kde jsou instalace připomínající historii zásobování vodou v Českých Budějovicích. Porotci trochu znaveně usedají do altánku a poslouchají výklad o jezírku, které za chvíli uvidí. Nejde tentokrát o žádné koupání v soukromé zahradě, ale o vodní dílo, které má v podstatě edukativní charakter, ale při tom by mohlo dobře posloužit k osvěžení i koupání u leckteré chaty či chalupy. Jezírko je umístěno pod věží, v místě, které se příhodně nazývá dvorek Járy Cimrmana. Trochu cimrmanovsky si připadám, protože u jezírka sice stojí dvě židle, ale nikoliv na zemi, ale vznášejí se ve vzduchu na chodidlech betonových nohou, kterým chybí trup. Až později se dozvídám, že je to dočasná instalace Zuzany Kantové. Spojení dvou párů betonových nohou v nadživotní velikosti sloužících jako podstavce pro jasně červené židle zohledňuje téma letošního ročníku česko budějovického Umění ve městě "CITY" a reaguje na současnou společenskou situaci s pandemií Covid-19. Židle mají symbolizovat izolaci a osamění.

Plastika NOHY se zrcadlí v hladině jezírka společně s monumentální věží. Porotci poslouchají výklad Michala Vránka, proč a jak jezírko vznikalo a oceňují čistotu vody. Jezírko je obdélníkového tvaru o rozměrech 7,45 x 4,75 m s poměrem stran 1:1,6 respektujícího pravidlo „zlatého řezu“.  Stěny jsou obloženy dřevem, okraj tvoří žulový obrubník. Instalace je provedena tak dokonale, že v jezírku není nikde viditelná hydroizolační fólie. Břehové části tvoří tři stupně široké 45 cm a hluboké 20, 60 a 95 cm osázení vodními a podvodními rostlinami. Dřevěný rošt ve středu jezírka vytváří mezidno, které z bezpečnostních důvodů snižuje celkovou hloubku vody z 2,2 m na 0,95 m. Pod roštem je sedimentační prostor s hloubkou 2,2 m. Objem vody v jezírku je 35,5 m3. 
Vodní dílo je příkladnou ukázkou koupacího jezírka typu I. (viz Standardy pro plánování, stavbu a provoz koupacích jezírek a biobazénů), které imituje přírodní model stojatých vod jako jsou ledovcová nebo umělá jezera, například zatopené lomy, pískovny a štěrkovny. Principem udržení čisté vody, který je také popsán na tabuli umístěné v blízkosti jezírka, je celkově nízký obsah živin. Toho je dosahováno především činnosti zooplanktonu (mikroskopických organismů pasivně se vznášejících ve vodním prostředí) a sedimentací (usazování těžších nerozpustných součástí na dně). V jezírku nejsou použita žádná čerpadla ani filtrační technika, která by tento princip narušila.  
Důležitou součástí ekosystému jezírka jsou vodní a mokřadní rostliny, které mohou být buď vynořené (emerzní), plovoucí (natantní) nebo ponořené (submerzní). Jejich funkce nespočívá v odběru živin z jezírka, je je někdy mylně tradováno, ale ve vytváření příznivého prostředí pro rozvoj zooplanktonu. V jezírku se vyskytuje celá řada rostlin, například šmel okoličnatý (Butomus umbellatus), růžkatec ponořený (Ceratophyllum demersum), rdest vzplývavý (Potamogeton sp.), žabník jitrocelový (Alisma plantago), rdesno obojživelné (Persicaria amphibia), stolístek vodní (Myriophylum aquaticum), přeslička poříční (Equisetum fluviatile). 
V jezírku samozřejmě neustále probíhá koloběh živin, který lze zjednodušené popsat následujícím způsobem. Organické minerální látky, které se do jezírka neustále dostávají, například spadem prachu a listí na hladinu, se ve vodě rozpouštějí na živiny. Ty nejprve využívají ke svému růstu řasy a tento proces se navenek projevuje intenzitou zeleného nebo hnědého zbarvení vody. Její barva je tak ukazatelem obsahu dostupných živin, který ovlivňuje průhlednost vody. Řasy slouží jako potrava právě pro zooplankton, jehož nejznámějším reprezentantem je hrotnatka (Daphnia), která získává potravu filtrováním vody. Daphnia magna přefiltruje za den až dva litry vody. Při optimální populační hustotě tak zooplankton přefiltruje celý objem nádrže za jeden den. 
Jezírko je v provozu od roku 2016 a možná proto, že neslouží ke koupání, příliš se o ně nepečuje. Michal Vránek sem jezdí většinou na jaře ostříhat rostliny. Přiznává, že teď před hodnocením poroty přijel odsát nečistoty z roštů a vyplet štěrkový obsyp. Pouze jednou za celou dobu otevřel nejhlubší rošt a odsál nečistoty z úplného dna. Přesto je voda téměř křišťálově čistá.

Zhotovitel a autor projektu: Michal Vránek
Místo: České Budějovice, areál firmy ČEVAK a.s.


 

Fotogalerie
Fotogalerie
Fotogalerie
Fotogalerie
Fotogalerie