Čestné uznání

Čestné uznání

Čestné uznání kategorie Ostatní 
Za mimořádně zdařilé architektonické ztvárnění koupacího jezírka respektujícího genia loci daného místa
Zhotovitel: Ivánek-Zeman, v.o.s.
Autoři projektu: Daniela Hradilová, Ivánek-Zeman, v.o.s. - Martin Černoch
Další zhotovitelé: Manželé Hradilovi – zdící práce, Brož – kamenný lem
Místo: Čeladná

Mezi horami a bylinkami
Dvě stě let staré venkovské stavení oslovilo nové majitele od samého počátku. V pečlivě a citlivě zrekonstruovaném domě se prolíná odkaz na historii s moderním designem, který je zároveň minimalistický i útulný. Ze starého domu vznikl moderní boutique hotel Mezi plůtky, který si získá srdce každého návštěvníka.
Zahrada byla osázená místními rostlinami a dřevinami, historická stodola přeměněna na zimní zahradu, ztracená nádrž na koupací přírodní bazén. Starými řemeslnými postupy byla přidána “nová” stodola, sloužící jako letní ložnice a skladové prostory. S respektem k původní hmotě, tvaru a dispozici.
„MEZI HORAMI A BYLINKAMI
zahrada ukrytá zdí a odkrytá dřevěnými laťkami, přes které 
nakukují srnky a voní sousední louky a les, ze které voní bylinky
a šumí voda jezírka. plná míst a koutů – jarních překvapení,
horkých stínů, podzimního klidu a stesku a oné dokonalé nostalgii
po létě, zimního slunce. zahrada, o kterou někdo pečuje.“

Koupací biotop vznikl z původně plánovaného bazénu, který byl vyzděný. Některé části se musely zbourat a dodělat do stávajícího stavu. Železobetonová vana opatřena hydroizolací z PVC. Jezírko je rozděleno na tři části – koupací s hloubkou 2 m, pobřežní část (hloubka do 20 cm) a část pro lekníny a submerzní rostliny se substrátem pro vodní rostliny (hloubka do 80 cm).  Přechod mezí pobřežní a koupací částí je tvořen dřevěným rozhraním.  Obvod jezírka je tvořen žulovými kvádry. Koloběh vody a její čištění zajišťuje čerpadlo umístěné v čerpadlové šachtě, které přivádí vodu do mechanicko-biologické filtrace, odkud se voda vrací zpět do jezírka.
Realizace 2017
Plocha: 85 m2
Koupací část: 29 m2
Pobřežní část s rostlinami: 31 m2
Plocha s lekníny a submerzními rostlinami 25 m2

Fotogalerie
Fotogalerie
Fotogalerie