Cena Oase

Cena Oase

Zhotovitel:  OK ZAHRADY s.r.o.
Autor projektu: Ing. Zuzana Němečková - FLERA s.r.o.
Další zhotovitelé: ANDIRO REALIZACE s.r.o. – realizace zahrady, stavební příprava, truhlářské práce
Místo: Řitka
 

Koupací jezírko vychází z požadavku investora na co největší plochu vodní hladiny v zahradě. Hluboká koupací část je obdélníkového tvaru, ale mělká část pro rostliny je pojata v organickém tvaru a úzce navazuje na řešení zahrady. Jezírko je umístěno do pohledových os z domu a přilehlé terasy.

Technické řešení rozvíjí původní myšlenku investora a propisují se do něj též započaté práce na jednoduchém vodním prvku, který měl zásadně odlišné parametry než finální realizovaný projekt. V detailu je tedy nakonec jezírko rozděleno do čtyř částí, a sice na dvě úrovně koupací zóny s odlišnou hloubkou, na mělčí relaxační zónu a na zónu pobřežní, mělkou, osázenou rostlinami. Dřevěná terasa u domu slouží i jako místo pro relaxaci koupajících se a s jezírkem je propojena dřevěnými velkoformátovými nášlapnými trámy. Hlavní koridor k zahradnímu domku je řešen dřevěným přemostěním pobřežní zóny, která bude celá zahalena zelenou oponou vodní a bahenní vegetace. Přístup z mola do hluboké koupací části zajišťuje dřevěný žebřík.

Technické řešení
Jezírko je konstruováno jako koupací, celkové rozměry jezírka jsou  8  13 m a skládá se ze čtyř částí (dvě úrovně koupací zóny, relaxační zóna a pobřežní zóna). Skelet jezírka je zděný v pravidelných tvarech tak, že skládá k sobě dvě úrovně koupací zóny (hl. 1,45 m  a 1,90 m  a mělčí relaxační zónu (hl. 0,55 m). Betonový korpus je vystavěn z betonových prefabrikátů (tl. 20 cm) na betonové základové desce usazené ve štěrku. Mělká pobřežní zóna (hl. 0,08-0,55 m) je pak vymodelovaná v nepravidelných tvarech na rostlém terénu. Betonové části i rostlý terén byly obloženy ochrannou vrstvou, geotextilií 400 g/m2. Na tu byla následně seskládána a svařena hydroizolační vrstva, folie PVC o síle 1,5 mm, která je zakončena a ukotvena za hranou jezírka. Na hranu jezírka v pravidelné části navazuje ze dvou stran dřevěná terasa, která je od vodní hladiny vzdálena přibližně 13 cm. Obdobně je řešena linie dřevěného lemu oddělující jezírko od trávníku. V nepravidelné části za hranou jezírka pokračuje sadová úprava zahrady. V pobřežní zóně momentálně dominuje seskládaná partie kamene různé frakce (pískovec z lokality Záměl), kterou časem změkčí vodní a bahenní rostliny. Základní technologií čištění vody je externí filtrace. Hrubé čištění vody je zajišťováno pomocí dvou hladinových skimmerů a spodní (dnové) výpusti na dně jezírka. Jemné čištění vody pak funguje na bázi několikastupňové filtrace a pomocí technologie UV záření. Cirkulace vody mezi jezírkem a filtrační technologií zajišťují čerpadla. Odvod vody z filtrační sestavy zpět do jezírka je na principu samotíže.

Technologie čištění
Použitou technologii a složení filtrační sestavy zásadně ovlivnila skutečnost, že byl maximalizován rozměr plochy vodní hladiny jezírka. Tím se výrazně zvětšil podíl mělké pobřežní zóny se značným potenciálem k přehřívání vody v letních měsících, ve vztahu ke stabilnější hluboké koupací zóně. Filtrační sestava tak byla úměrně dimenzována, a obsahuje tím pádem větší počet jednotlivých prvků. 

Cirkulace vody ve filtrační soustavě začíná u spodní (dnové) výpusti (gule) a plovoucích hladinových skimmerů. Od hladinového skimmeru je vedena stěnou jezírka přes stěnovou průchodku v hloubce 60 cm od hladiny první větev čištění. Druhá větev vede přes spodní výpusť, který je umístěn na středu, 30 cm od stěny jezírka v nejhlubší části koupací zóny. Tyto dvě větve jsou vedeny ke třem čerpadlovým komorám osazených třemi čerpadly. Čerpadla vhánějí vodu do filtrační soustavy tvořené dvěma filtračními komorami umístěnými za zahradním domkem. Ve filtračních komorách se odehrává proces čištění vody mechanicky, systémem tvořeným síty a houbami, doplněný o biologickou složku kultury bakterií. Pomocnou složkou v čištění vody je UVC záření distribuovaného pomocí dvou lamp. Zpět do jezírka se přečištěná voda z filtrační sestavy vrací principem samotíže do pobřežní zóny přes stěnovou průchodku. Usazený sediment, mechanické nečistoty a větší množství nežádoucích organismů (řasy) je nutné periodicky odstraňovat pomocí ručního jezírkového vysavače.

1.    větev: 2x hladinový skimmer (Oase AquaSkim Gravity); 2x čerpadlová komora (Oase ProfiClear M1); 2x čerpadlo (Oase AquaMax Eco Premium 16 000); UVC lampa (Oase Bitron C 110 W), filtrační komora Oase Biotec 30

2.    větev: spodní výpusť (Oase Bottom Drain BD100), čerpadlová komora (Oase ProfiClear M1); čerpadlo (Oase AquaMax Eco Premium 16 000); UVC lampa (Oase Bitron C 110 W); filtrační komora Oase Biotec 30

Použité vodní rostliny
•    Butomus umbellatus
•    Lythrum salicaria
•    Scirpus tabernaemontani 'Zebrinus'
•    Acorus calamus 'Variegatus'
•    Equisetum hyemale var. robustus
•    Iris pseudoacorus
•    Caltha palustris
•    Typha laxmanii

 

Fotogalerie
Fotogalerie
Fotogalerie
Fotogalerie