Cena Oase

Cena Oase

Cena Oase – nejlepší jezírko s Oase technologií
Zhotovitel a autor projektu: OK ZAHRADY s.r.o.
Firemní jezírko v Novém Bydžově
Jezírko organického tvaru v ukázkové zahradě u sídla firmy OK zahrady bylo maximálně přizpůsobeno možnosti předvést zákazníkovi, jak může vypadat koupací jezírko v jeho zahradě. Zvláštností je okno pod úrovní terénu, které umožňuje nahlédnout pod vodní hladinu. 
Jezírko o rozměrech 7 x 12,5 m se skládá se ze dvou částí, a to hlubší koupací části (1,8 m hluboké) s žebříkem a z části pro rostliny o hloubce max. 10–40 cm. Jezírko je vyzděné ztraceným bedněním o tloušťce 20 cm se spodní základovou deskou usazenou ve štěrku. Stěny jsou obloženy geotextilií 500 g/m2 a následně byla navařena hydroizolace PVC 1,5 mm. Hydroizolace je ukotvena za hranou jezírka.
Na hranu jezírka ze dvou stran navazuje dřevěná terasa, která je od vodní hladiny vzdálena přibližně 10 cm. Z jedné strany mola je umístěno zábradlí proti pádu, v podzemní části je vytvořen průzor v pískovcové zdi. Samotné okno je tvrzené a vyplněné argonem. Má vysokou tlakovou odolnost a je přizpůsobeno i pro možnost zamrznutí jezírka. Díky argonu se okno nerosí a nezamlžuje. 

Technologie čištění
Cirkulace vody zajištěna pomocí spodní vpusti (gule) a hladinového skimmeru. Od hladinového skimmeru je stěnou jezírka přes stěnovou průchodku v hloubce 60 cm od hladiny vedena první větev čištění, druhá větev vede přes spodní vpusť, která je umístěna 30 cm od stěny jezírka. Tyto dvě větve jsou vedeny ke dvěma čerpadlovým komorám osazeným čerpadly Aqua Max Eco Premium 16 000 a Aqua Max Eco Expert 36 000, která vhánějí vodu do filtrace umístěné v showroomu. Zpět voda samospádem vtéká do rostlinné zóny přes stěnové průchodky.
Zásadní vliv na čistotu jezírka má také automatický vysavač, který stírá ze dna a stěn sediment a filtruje vodu.
1. větev: jezírkový skimmer (AquaSkim Gravity), čerpadlová komora (ProfiClear M1), čerpadlo (AquaMax Eco Premium 16 000), UV lampa (Bitron C 110C UVC), 3 x mechanický filtr (ProfiClear Classic) komorový s pěnovými filtračními houbami.
2. větev: spodní vpusť (ProfiClear BD100), čerpadlová komora (ProfiClear M1), čerpadlo (AquaMax Eco Expert 36 000), UV lampa (Bitron Eco 240W UVC), bubnový filtr (ProfiClear Premium), 2 x organický filtr (ProfiClear Premium Moving Bed), který je doplněn o vzduchování (AquaOxy 4800).
Použité vodní rostliny: Acorus calamus ’Variegatus‘, Butomus umbellatus, Caltha palustris, Equisetum hyemale, Iris pseudoacorus, Juncus effusus ´Spiralis‘, Lythrum salicaria, Typha laxmanii.
 

Fotogalerie
Fotogalerie
Fotogalerie
Fotogalerie