Cena Oase

Cena Oase

Kategorie ostatní – cena Oase


Kategorie „Ostatní“ zahrnovala uměle založené nádrže bez přítoku a odtoku, které k biologicko-mechanickému čistění využívají jiné technologie, než koupací jezírka a biobazény. První místo v této kategorii si odneslo koupací jezírko v zahradě v Hradci Králové, kterou projektoval ateliér Flera. Autorem technického řešení i stavitelem jezírka o ploše 60 m2 byla firma OK ZAHRADY s.r.o. Toto dílo si odneslo i cenu za nejlepší jezírko s technologií Oase.
Jedná se o uměle založené koupací jezírko, čištěné pomocí technologie tak, aby kladlo co možná nejméně časových a manuálních požadavků na rodinu majitele který je po pracovním úrazu trvale imobilní. Jezírko je opatřeno WLAN technologií pro případnou vzdálenou diagnostiku stavu zařízení. Jezírko je pravoúhlého tvaru a bylo maximálně přizpůsobeno pro užívání a údržbu osobou s omezenou mobilitou. Nejen moderní technologie, ale i stavební rozvržení jezírka je projektováno tak, aby majitel mohl užívat jezírko i bez pomoci druhé osoby. Jezírko je obdélníkového tvaru s podélnou koupací zónou a užší podélnou rostlinnou zónou.
Přístup do koupací části je po schodech. První schod je rozšířený na základě žádosti a potřeb investora.

Pozemek s domem je v koloniové osadě sevřené starými porosty lesa. Je tu klid a mír a stromy v okolí chrání místo před vedrem dne. Dům je nízký s technickou částí ve tvaru L, obložený dřevem s navazující terasou ze stejného materiálu. Tady je vše důsledně v rovině a každé zvýšení a snížení je vyrovnáno rampou, chodníky jsou široké, protože statný muž, který tady s rodinou bydlí, má místo nohou kola, není mu dáno chodit. Celý prostor je krásný svou racionalitou a jednoduchostí, pro zbytečnosti nebo umanutosti tady prostě není místo. Koupací jezírko obdélníkového tvaru se širokými vstupními schody a okrajem paluby, odkud je možno do vody přímo z vozíku padnout. Těsně u domu je kovová pergola s plachtou a tibetskými vlaječkami, na kterých je, pro obyvatele domu, napsán – „Směj se až tě budou bolet tváře, Žij naplno, jako v ráji na Zemi, Pouč se ze zkušeností a chyb…“ Další části zahrady jsou pravoúhle členěné do propojených malých celků – posezení s červenou lavičkou, ohniště s dřevěnými sedáky, zvýšené záhony pro zeleninu, kompost, starý strom ponechaný jako reminiscence původní zahrady. Malý trávník v centru kosený trpělivou robotickou sekačkou. Všude kolem pozemku jste obklopeni vysokými stromy a tam kde nejsou, máte přes ploty výhled do sousedních, pečlivě udržovaných zahrad. Vlaječky se třepetají ve větru, hladina tvoří malé vlnky. Místo klidu a harmonie.

(Petr Mičola)

Popis jezírka
Jezírko má rozměr 6 x 9,6 m. Skládá se ze dvou částí, a to hlubší koupací části (1,5 m) s umístěním podesty pod schody v hloubce 1,2 m, a z mělčí části pro vodní rostliny o hloubce max. 10–40 cm. Jezírko je zděné ztraceným bedněním o tloušťce 30 cm se spodní základovou deskou usazenou ve štěrku. Z důvodu vysoké hladiny spodní vody bylo nutné zajistit drenážní svody do vsaku (přečerpávací šachty). Zdi jsou obloženy geotextilií 300 g/m2 a následně navařena hydroizolace. Hydroizolace je ukotvena za hranou zdění. Na podestě jsou umístěny schody, které jsou obloženy kamenem. Šířka schodů je 1,2 m, hloubka schodů 290 mm, výška 170 mm. Na hranu jezírka navazuje dřevěná terasa, která je od vodní hladiny vzdálena cca 12 cm. Cirkulace a čištění vody je zajištěno pomocí skimmeru a spodní výpusti na dně jezírka.

Popis technologie čištění
Cirkulace vody je zajištěna pomocí spodní výpusti (gule) a hladinového skimmeru. Od hladinového skimmeru je stěnou jezírka přes stěnovou průchodku v hloubce 60 cm od hladiny vedena první větev čištění, druhá větev vede přes spodní výpusť. Tyto dvě větve jsou vedeny okolo jezírka (viz. půdorys) ke dvěma čerpadlovým komorám osazeným čerpadly Aqua Max Eco Premium, která vhánějí vodu do filtrace umístěné
v technologické místnosti. Zpět je voda vháněna do rostlinné zóny přes stěnové průchodky. Zásadní vliv na čistotu jezírka má také automatický vysavač (Dolphin Supreme BIO), který stírá ze dna a stěn sediment a filtruje vodu.
 

Fotogalerie
Fotogalerie
Fotogalerie
Fotogalerie
Fotogalerie