Cena Oase

Cena Oase

Cena Oase – nejlepší jezírko s Oase technologií
Zhotovitel: Small lake Praha, s.r.o.
Další zhotovitel: Eltes, s.r.o. – stavební a výkopová část a terénní úpravy kolem jezírka. Pokládka potrubních rozvodů.
Autor projektu: Small lake Praha, s.r.o., Eltes, s.r.o. – Martin Škába
Místo: Jirny u Prahy
Realizace: srpen 2019
Plocha: 65 m2

Jezírko v zahradě černé a zelené
Zahrada je obehnána vysokými zdmi, obloženými černým kamenem, černá je konstrukce technického objektu, černé je také celé přízemí domu. Na velkou část zdi je vložena kamenná mozaika s výjevem stromu. Uprostřed této přísné obvodové stuhy je trávníková plocha s koupacím jezírkem, které citlivě využívá kompozice kamenů umístěných na dně, těsně u hladiny a také vystupujících nad vodu. 
Na okraji je vyzvednutá dřevěná paluba, která může velmi dobře sloužit pro rychlý vstup do vody. Jezírko je solitér, který kompozičně na své okolí příliš nenavazuje. Odchyluje se od dominantní černé a vyjadřuje optimismus a možnou kreativitu přírody, i když na sebe některé rostliny upozorňují svým habitem až příliš. Jezírko je čisté a přímo zve k vykoupání. Nemusíte rovnou skočit, po stranách jsou zakomponovány dvě kamenná schodiště. Jedinou spojnicí mezi jezírkem a stylem zahrady je světle zelený, lehce přihrbený vodník. 

Konstrukce a technologie
Jedná se o jezírko určené výhradně ke koupání vyzděné ze ztraceného bednění s mělčinami. Stěny koupací části jsou vyskládané lomovým kamenem, v mělčinách je kombinace kačírku s kameny. Objem jezírka činí přibližně 110 m3. Ve zděné šachtě cca 5 m od jezírka je osazena bubnová filtrace tak, že definuje maximální hladinu vody v jezírku a tvoří s jezírkem spojené nádoby.  Filtrace je zajištěna pomocí bubnového filtru, dvou čerpadel, dvou UV lamp a čtyřkomorové přepadové biofiltrace. Do filtračního systému proudí voda z jezírka potrubím z guly a tří skimmerů. Skimmery i gula mají samostatné potrubí, voda z nich se sloučí až v bubnové filtraci. Bubnová filtrace má dvě komory, kdy v první se nachází buben s velmi jemným sítem a voda skrze něj prochází do druhé komory, která slouží jako vyrovnávací pro sání čerpadel a také jako doplnění pro biologickou část filtrace. Voda nejprve projde přes bubnový filtr, kde se dokonale mechanicky vyčistí. Za bubnem jsou namontována dvě čerpadla tzv. na sucho. Jedno tlačí vodu přes UV lampu do PPR přepadového biofiltru, kterým voda proteče a vrací se zpět do jezírka již samospádem, a to buď přes kamenný vodní prvek nebo skrytě cca 5 cm nad hladinou. V samotné biofiltraci voda přepadává přes jednotlivé komory, kde v každé komoře je filtrační médium, na kterém žijí nitrifikační bakterie. Ty odebírají z vody škodlivé látky, pohlcují přebytečně živiny a udržují v jezírku stabilní hodnoty. Z filtračního systému se do jezírka vrací již vyčištěná voda. Druhé čerpadlo tlačí vodu přes UV lampy do drenážního potrubí, které je taženo do mělčiny pod kačírek a do hluboké části za kameny.  Filtrační systém je v provozu nepřetržitě kromě zimního období. 
Typ bubnové filtrace: Oase ProfiClear Premium Compact – L gravitační verze EGC
Typ biofiltru: individuální svařená čtyřkomorová filtrace z PPR s rozměry 270 x 80 x 100 cm
Čerpadla: Oase Aquamax Eco Expert 21000, 2600 – regulovatelná čerpadla s řídící jednotkou, kde si lze ručně navolit výkon čerpadla. Společně s výkonem lze regulovat i spotřebu čerpadla.
UV lampa: Oase lampa Bitron 240 W UVC Eco – velké tělo lampy zajišťuje dostatečný průtok a ozáření vody, řídící jednotka zase umožňuje regulaci výkonu v různých ročních obdobích
 

Fotogalerie
Fotogalerie
Fotogalerie
Fotogalerie
Fotogalerie
Fotogalerie
Fotogalerie