Biobazén 2. místo

Biobazén 2. místo

Zhotovitel: 3D Zahrady s.r.o.
Autor projektu: 3D Zahrady s.r.o. Ing. Ondřej Poul
Místo: Chotěboř
Biobazén lichoběžníkovitého tvaru je rozdělen na plavací část o šířce 3 m a délce kolem pěti metrů, která je hluboká 2 m. Na ni navazuje mělčí koupací zóna. Biofilmové filtry Hydrobalance jsou umístěny ve filtrační zóně. Koupací část je z jedné strany obklopena mělkou zónou s vysázenými rostlinami a zónou pro lekníny. Na protější straně je dřevěné molo, které odděluje biobazén od samostatného jezírka pro ryby.  
Přírodní bazény (biobazény, anglicky naturpool) jsou uměle založené nádrže s cirkulující vodou bez přítoku připomínající potoky nebo říčky. Biobazén může mít podobu přírodního jezírka nebo naopak vypadat jako klasický bazén pravidelného tvaru.
Základním principem čištění vody je odstraňování mikrobiálního biofilmu, který si lze představit jako kluzký povrch kamenů v tekoucí či stojaté vodě. V případě biobazénu narůstá biofilm především na biofilmovém filtru s velkým povrchem, který bývá zasypán vrstvami štěrku. Filtrace je založena na principu mechanického a biologického čištění vody. Voda je nasávána přes filtry a poté přiváděna zpět do bazénu například pomocí chrličů či jednoduchého přítokového otvoru ve větším okrasném kameni. Mechanické filtry odstraní pevné minerální a organické částice a protékající vodě se odebírá fosfor činností mikroorganismů přichycených na povrchu substrátu. Obsah fosforu v biobazénech je do 0,010 mg/l. Ve vodě se téměř nevyskytuje zooplankton. Biobazény vyžadují pravidelnou údržbu, která spočívá ve vysávání dna a čištění biofilmového filtru. Vzhledem k tomu, že jsou biobazény většinou vybudovány ne menší ploše, není údržba časově příliš náročná a lze ji částečně zmechanizovat. 

Úryvek z předávacího protokolu:


Blahopřejeme vám k novému biobazénu.
Abyste si jej co nejvíce užili a správně ho udržovali během roku, je nutné znát jeho funkci a účel.
Proto si prosím přečtěte následující obsah a mějte ho po ruce do budoucna. Některé věci se možná budou opakovat nebo jste je již od nás slyšeli během plánování a samotné realizace. Opakujeme je však záměrně proto, že jsou důležité nebo se na ně lze dívat z více úhlů pohledu tak, abychom co nejlépe pochopili jednotlivé souvislosti a funkci. Technologie stavby vychází z doporučených standardů Asociace biobazénů a jezírek ČR – ABAJ.cz. Podobné standardy mají také v Rakousku a Německu odkud jsme je do ČR převzali. Tyto standardy a technologie stavby jezírek určených ke koupání jsou odlišné od jezírek určených pro ryby. Ty mají jiný princip čištění pomocí externích filtrů, UV lamp apod. Toto mějte na paměti, až budete vysvětlovat vaši technologii někomu, kdo má jezírko s rybami.

Fotogalerie
Fotogalerie
Fotogalerie