Biobazén 2. místo

Biobazén 2. místo

Zhotovitel: Gabriel s.r.o.
Autor projektu: Atelier Flera - Ing. Ferdinand Leffler, Ing. Anna Chomjaková
Realizace: březenkvěten 2021
Plocha: 48 m2 

Přírodní bazén u klidné vily v klasickém stylu
Dá se k vilce z počátku dvacátého století a na malém pozemku přidružit místo pro koupání i k saunování a otužování tak, aby nebyl narušen charakter domu? Tento příklad dokazuje, že je to možné. Dům prodělal mohutnou rekonstrukci s přístavbou, která nenarušila základní proporce domu, takže ji jen těžce odhalujete. Místo pro nově nově navržený přírodní bazén zbylo na okraji pozemku. 
Biobazén se vtěsnal za přístřešek pro auta, protáhl se mezi stěnou terasy domu a plotem a přimkl ke dřevěné palubě s elegantní a prosklenou saunou. Objekt sauny je jednoduchý, moderní a prosklení umožňuje příjemný výhled na vodní hladinu při zachování veškerého soukromí. Plot je elegantní dřevěná treláž, ukrytá popínavou rostlinou.  Podél terasy je zvýšená část obložená kamenem s jednoduchým chrličem. Světlý žulový lem je od vodní hladiny elegantně oddělen černou linií fólie. Úzká plocha kolem plotu je ponechána štěrku se šlapákovým chodníkem s mezerami vyplněnými trsy nízkých skalniček. Majitelé jsou velmi spokojeni, bazén je ještě více připoutal ke zdravému životnímu stylu, plavání v průběhu celého roku a k nadšenému otužování.
Konstrukce a technologie
Jedná se o novostavbu biobazénu určeného k relaxaci v kombinaci s přilehlou saunou. Je navržen jako podzemní, pravoúhlého tvaru s hloubkou vody 1,9 m v koupací části a 0,35 m v mělké části pro pěstování vodních rostlin. Konstrukčně se jedná o železobetonovou desku tl. 200 mm na podkladním betonu, z níž je vytrnována výztuž stěn ze ztraceného bednění. Součástí je skimmerové jezírko s biofilmovým filtrem, vodní fontánka, osvětlení biobazénu, venkovní sprcha a dřevěná paluba. Filtrace je složena z 18 kusů Hydrobalance filtrů napojených na čerpadlo Oase AquaMax Eco Expert 20000/12 Filtry jsou zasypány dvěma frakcemi dolomitického vápence. Z filtru je voda vháněna perforovanou hadicí pod rostliny. Vodní fontána má vlastní čerpadlo Oase  AquaMax Eco Premium 6000.
 

Fotogalerie
Fotogalerie
Fotogalerie