Biobazén 1. místo

Biobazén 1. místo

BIOBAZÉN ROKU 2021

Natěšení členové poroty přijíždějí do obce Zbuzany západně od Prahy. V zahradě elegantního domu s plochou střechou už čeká paní majitelka, která ochotně odpovídá na všetečné dotazy porotců a s úsměvem sleduje jejich zvědavé nakukování do technického zázemí biobazénu. Podrobnosti technického řešení vysvětluje ještě zástupce přihlašovatele Pavel Panchartek ze společností Ekogreen. Porotce nejvíce zaujme ohřívání vody v bazénu pomocí tepelného čerpadla a důmyslný lamelový systém zakrývání vodní hladiny. 
1.    místo kategorie Biobazén 
Zhotovitel: Ekogreen s.r.o.
Autor projektu: Ekogreen s.r.o. – Ing. Martin Panchartek, Ing. Tereza Bodláková
Místo: Zbuzany
V přímé návaznosti na obývací pokoj je pobytová dřevěná terasa, na niž navazuje biobazén o rozměrech koupací části 7,5 x 4,6 m s hloubkou vody 1,8 m. Pro děti je k dispozici brouzdaliště s mělkou vodou o hloubce vody 0,5 m. Z ložnice je možné vyjít na druhu, menší dřevěnou terasu, jakési molo, které umožňuje vstup do vody z jiné strany biobazénu a zároveň je odděleným, intimnějším prostorem pro rodiče. Pod molem je umístěna technologie filtrace vody. Další vstup do vody je přímo ze zahrady, z travnaté plochy. Vzhledem k tomu, že jsou terasy výškově navázány na podlahu domu, je převýšení do zahrady řešeno pomocí schodů. Jako kontrast ke dřevu a kamenným páskům jsou použity betonové schodnice, ze stejného materiálu je zhotoven také okrajový lem bazénu. Průchod mezi oběma terasami je umožněn po kamenných nášlapech mezi okrasnými travinami. Pocit soukromí zabezpečuje na západní straně vyšší volně stojící zeď, která je zároveň bariérou proti silnému západnímu větru a po stavbě sousedního domu získá i protihlukovou funkci. Na druhé straně pocit soukromí zabezpečuje živý plot ze stálezeleného tisu.

V rodině jsou dvě malé děti a bylo potřeba vyřešit jejich bezpečný pobyt na zahradě. Pravidelný tvar vodní plochy umožnil lamelové zakrytí. Principem jsou vodotěsné samonosné lamely, jejichž unikátním spojením a postupným vysouváním a zasouváním je vytvořena plovoucí roleta dokonale zakrývající vodní plochu.   
 což představuje praktický a zároveň komfortní způsob, jak během pár vteřin neprodyšně zakrýt povrch celého biobazénu a zamezit tak nechtěnému pádu dětí či zvířat. 

ZÁKLADNÍ ÚDAJE

Celková velikost vodní plochy:    39,0    m²
Koupací zóna    36,0    m²
Plocha plavecké části (hloubka 1,8 m):    32,0    m²
Plocha neplavecké části (hloubka 0,5 m):    4,0    m²
Regenerační zóna    3,0    m²
Plocha filtrační části (hloubka 1,8 m):    3,0    m²

Celkový objem vody:    
62,0    

Celkový objem vody v koupací zóně:    57,6    m³
Celkový objem vody v regenerační zóně:    5,4    m³


           KONSTRUKCE
Stěny jsou tvořeny ze ztraceného bednění (šířka zdi 300 mm). Horní hrana zdi pod okrajovou hranou musí být o 100 mm položena výš, než je hladina vody. Horní okrajová hrana je řešena z pohledového betonu bílé barvy s hladkým povrchem. Biobazén je vyložen ochrannou textilií, na kterou je rozprostřena hydroizolační fólie (PVC-P 1,5 mm). Hydroizolace je vytažena nad vodní hladinu o 200 mm, aby bylo vyloučeno pronikání povrchové vody a zároveň nedocházelo k nekontrolovatelnému výtoku z biobazénu. Fólii překrývají dřevěné terasy ze sibiřského modřínu a betonová deska.

TECHNOLOGICKÉ ŘEŠENÍ
Biobazén s biologickou úpravou vody je uměle vytvořený ekosystém, ve kterém mají být napodobeny podmínky přirozených vod. Vlastnosti vody jsou závislé na ekologických poměrech, způsobu a intenzitě užívání a rovněž druhu stavebních a technických zařízení. Zatížení vnášené zejména návštěvníky se eliminuje biologickými pochody a podpůrnými opatřeními v regenerační zóně. Pro správnou funkčnost biotopu je zásadní kvalita vody, která se ověří zkouškami na začátku projekčních prací.

Biobazén má vymezené zóny ke koupání a k regeneraci (filtraci vody). Cirkulaci vody zajišťuje čerpadlo Čerpadlo Oase AquaMax Eco Premium 12000 12 V umístěné v regenerační (filtrační) zóně, pomocí kterého vytéká cirkulovaná voda zpět do koupací zóny přes tři vtokové trysky. Voda je z biobazénu, na základě rozdílu hladin, odváděna skimmerem do biofilmových filtrů Hydrobalance v regenerační (filtrační) zóně. Čištění vody zajišťuje technologie biofiltru s nízkou spotřebou energie. Činností mikroorganismů přichycených na povrchu substrátu v biofilmu se z protékající vody odebírají živiny tak, aby obsah fosforu byl do 0,010 mg/l. Biofilm postupně narůstá na povrchu biofiltru a musí být pravidelně odstraňován (proplach se provádí v šestitýdenních intervalech od dubna do konce října). K vynášení živin dochází odběrem biofilmu a sedimentu.
 

Fotogalerie
Fotogalerie
Fotogalerie