Biobazén 1. místo

Biobazén 1. místo

Kategorie biobazén 
Biobazény neboli přírodní bazény jsou uměle založené nádrže s „cirkulující“ vodou uvnitř systému, bez přítoku a odtoku, které jsou využívané ke koupání. Základním principem úpravy vody je zejména nárůst biofilmu na pevném povrchu tzv. biofilmového filtru. K vynášení živin dochází odstraňováním biofilmu a sedimentu.

1.    místo – biobazén v zahradě v České Lípě
První místo v této kategorii získal biobazén v zahradě v České Lípě z roku 2018 o velikosti 60 m2. Projekt zahrady včetně jezírka zpracoval ateliér Flera, autorem technického řešení je Ing. Petr Halama, jehož společnost DIKÉ ZAHRADY s.r.o. jezírko postavila.  

Nemusí jít vždy o originální zahradnické dílo s něčím, co tady ještě nebylo. Daleko důležitější je kvalita jakéhosi obecného středu, kde je všechno vlastně běžné, ale pro majitele funkční a tím také krásné. Moderní dům obložený dřevem je centrem celé zahrady. Z jedné strany se k němu připojují technický vstup pro auto a v prodloužení užitková zahrada. Z druhé strany jednoduchá kompozice ve volných křivkách (zelené ostrovy v trávníkovém moři), kam jsou umístěny jednotlivé funkce – herní prvky pro děti, zelenina a ovoce, posezení s ohništěm a okrasné výsadby doprovázené solitérními kameny. V těžišti této měkké přírodní kompozice je biobazén navazující na pobytovou terasu s plátěnou markýzou. Fólii bazénu ukrývá val z kamenů a menších valounů. V jednom místě je kompozice z kamenů, ze kterých vyvěrá pramen. Skrze výsadby je několik propojovacích šlapákových chodníků, které vtipně i prakticky zkracují trasy mezi jednotlivými aktivitami. Bazén je tvarově velmi jednoduchý, umístěný mírně nad terén, ale to se dobře ztrácí v okolních výsadbách. Ty současně převádí tvrdost pravoúhlých forem do měkkosti zahradní kompozice.  Vše je jednoduché a elegantní.
(Petr Mičola)


Biobazén kategorie IV
Filtrace: samostatná šachta pod molem s filtračním systémem Hydrobalance, filtrační komora 2 x 1 x 1,5 m, boční hladinový skimmer, z koupací části voda vtéká do filtrační komory, která je kryta dřevěným roštem s možností odklopení
Koupací zóna: plocha 7 x 3,5 m, hloubka 2 m
Konstrukce: železobeton, ztracené bednění, folie Fatrafol šedé barvy
Substrát: praný kačírek frakce 8/16 mm, místně i hrubší frakce a větší kameny
Vegetace: plní estetickou funkci, rostliny bahenní (hygrofyty)
 

Fotogalerie
Fotogalerie
Fotogalerie
Fotogalerie