1. místo kategorie Ostatní koupací jezírka

1. místo kategorie Ostatní koupací jezírka

Zhotovitel:  Ing. Ladislav Molnár
Autor projektu: Ing. Vít Ondráček a Ing. Andrea Večeřová – ateliér arbo.design
Místo: Budišov
 

V létě roku 2020 ateliér arbo.design oslovili klienti, kteří chtěli vylepšit již několik let sloužící zahradu. Vyslovili také přání mít drobný vodní prvek, ve kterém by se mohli ovlažit v parném létě nebo po saunování. Určit pro něj vhodné místo nebylo jednoduché – hlavními obyvateli zahrady jsou totiž tři malí fotbalisté, kteří potřebují dostatek prostoru pro trénink s míčem. 
Zahrada o velikosti 400 m² tak není pro pětičlennou rodinu příliš velká, musí toho svým majitelům hodně nabídnout a každý metr čtvereční se tedy počítá. Díky úpravě trasování hlavního přístupového chodníku k domu se projektantům podařilo vložit malý přírodní bazén na drobný plácek přímo před terasu obývacího pokoje. Na první pohled bylo nepravděpodobné, že se sem vodní prvek vejde, ale nyní zde působí velmi přirozeně. Z terasy či obývacího pokoje se uplatňují pohledy na poklidnou vodní hladinu, bujarou vegetaci trvalkových záhonů, které ji doprovází, i na tančící bruslařky a znakoplavky. Možnost tento život vnímat zblízka a v detailu je velkou přidanou hodnotou.
Ve vodní nádrži o celkové ploše necelých 20 m² je vložena pravidelná koupací část o půdorysných rozměrech 3,50 x 2,50 m a hloubce 2 m. Konstrukce koupací části a filtrační šachty je železobetonová (s použitím tvárnic ztraceného bednění) a rovněž slouží jako základ pro terasu z modřínových prken. Zakončení železobetonové konstrukce tvoří dubové fošny. Hydroizolace je zhotovena z PVC fólie 1,5 mm tmavě olivové barvy. 
Břehová část je zpevněna kameny z nedalekého kamenolomu (Bory) a vegetační vrstva, stejně jako menší plocha brouzdaliště, je tvořena kačírkem frakce 16/22. Litorální vegetace je poměrně chudá a více méně ji nahrazuje záhonová výsadba po obvodu nádrže.  Do vody lze vstoupit po dřevěném žebříku, hlavně děti ale preferují skákání z mola nebo vstup po kamenitém břehu. Kvůli dětem byl z počátku ve vodě bazénový alarm, který se ale množstvím falešných poplachů příliš neosvědčil. Naštěstí se však i ti nejmenší naučily rychle plavat.
Gravitačně zapojená filtrace se nachází pod poklopem dřevěného mola. Je tvořena mechanicko-biologickým filtrem značky Evolution Aqua, UV lampou a kompresorem vzduchování. O nátok do filtrační nádoby se stará skimmer na protějším břehu. Použité řešení sice naplno nevyužívá možností biologického čištění, jaké mají biofilmové filtrace, na druhou stranu i vzhledem k velikosti nádrže vyšlo cenově velmi přijatelně a voda je celoročně vysoké kvality.
 

Fotogalerie
Fotogalerie
Fotogalerie
Fotogalerie