1. místo kategorie Biobazén

1. místo kategorie Biobazén

Zhotovitel: Anima Horti s.r.o.
Autor projektu: Ing. Markéta Svobodová, Atelier Ammi – projekt zahrady, Anima Horti s.r.o. – detailní řešení biobazénu
Další zhotovitelé: Václav Zbranek – zednické práce, Izolace IZOP s.r.o. Ivan Zábojník -  vyfoliování
Místo: Sazovice
 

Přírodní bazén v zahradě s nádechem egyptské harmonie

Když vstoupíte do zahrady, obklopí vás pravé úhly, které jsou tady prakticky všude. Plocha kolem domu je malá, ale přesto je tady hodně funkčních celků, zákoutí, rozmístěných kolem ústředního prvku – přírodního bazénu. Má důstojné místo uprostřed, je obdélníkem, ale vodní hladina je dynamicky čeřena nenápadnými vodopádky. Příznivý vstup do vody pro děti, které mohou zůstat na mělčině a plavací část pro dospělé. Harmonie, která do sebe bezezbytku zapadá, je přehledná a klidná.

Z levé strany navazuje obdélníková část s objektem malé sauny, odpočívárny a skladem nářadí. Za přírodním bazénem je úzký obdélník trvalkového záhonu a řady stromů, vedle něj z pravé strany obdélník čistící zóny, za ním zase obdélníky zvýšených záhonů, a ještě za nimi snížený obdélník malého sadu s rybízy, maliníkem a přísně hranatý dřevník. Před bazénem je dřevěná paluba a samozřejmě dům. Ten je mimochodem také obdélník. Všechno to do sebe zapadá jako dětská stavebnice Lego. Tato pravidelnost je však racionální sítí, ve které se naopak objevuje nepravidelnost různých prvků, pestrost květin, rozevlátost březových větví, kulatost kruhového ohniště, třepetání malých praporků a divokost růstu keřů černého bezu. Bazén má důstojné místo uprostřed, je obdélníkem, ale vodní hladina je dynamicky čeřena nenápadnými vodopádky. Příznivý vstup do vody pro děti, které mohou zůstat na mělčině a plavací část pro dospělé. Harmonie, která do sebe bezezbytku zapadá, je přehledná a klidná. Nejvíc mi to připomíná půdorys egyptské zahrady někde v údolí Nilu, jak je vídáme na starých freskách. Vodní nádrže, která kolem sebe váže políčka a palmy. Tak vidím paralelu mezi civilizacemi vzdálenými od sebe tisíce let, nad kterou se vznáší pozitivní hesla „Prožívej krásu přítomnosti“, „Usmívej se, posílej radost do světa“, „Miluj v dobrém i ve zlém“.

Petr Mičola

Zahrada
Zahrada byla navržena pro mladý manželský pár lékařů. Cílem návrhu bylo vytvořit místo pro venkovní život rodiny, které poskytne jednak prostor pro aktivity, ale také potřebné soukromí. 
Hlavní část zahrady se odehrává před okny kuchyně a obývací části, odkud se po modřínové terase s jídelním stolem prochází dále do zahrady. Terasa byla zabydlena sedacími vaky a rostlinami v nádobách. Mezi plochou biobazénu a terasy je navržen liniový záhon aromatických rostlin (levandule, yzopy...). Hlavní pohledy jsou orientovány na přírodní bazén s vodním prvkem, který je tak opticky součástí interiéru. Za nízkou kamennou sedací zídkou se během roku proměňují kvetoucí záhony laděné do modro-bílých tónů. Šalvěje, mavuně, kosatce, plamenky, pivoňky až k bílým hortenziím, za nimiž záhon uzavírá habrový plot. 
V lokalitě, kde se zahrada nachází, probíhá developerská výstavba, proto je po obvodu zahrady navržená a vysázená vegetace, která ji v budoucnu odcloní od objektů v okolí. Bělavé linie kmenů bříz přináší zahradě lehký stín a jemnost. Umístění sauny napomáhá vytvořit soukromí u bazénu i v sauně, za níž je navržen drobný ovocný sad s lučním porostem. Vytvoření soukromí napomáhají i popínavé dřeviny na oplocení a živý plot po obvodu. 
Po dubových nášlapech se z terasy schází k ohništi se sedacími dubovými hranoly a vyvýšeným záhonům na pěstování bylinek a zeleniny. Pod převýšením je umístěn zásobník na dřevo a potřeby zahrady. Obvodové keřové porosty tvoří maliny, rybízy a ostružiny na konstrukcích, borůvkoviště. Keřové výsadby jsou doplněny o tradiční krajinné léčivé keře a stromy (bezinky, muchovníky, jeřáby...) nabízející pestrou pastvu i pro ptactvo.  V nejnižších partiích zahrady, kam jsou terény spádovány, jsou retenční plochy s druhy náročnějšími na vláhu.

Markéta Svobodová

Přírodní bazén
Na realizaci přírodního bazénu včetně zahrady nás oslovili klienti s již zpracovaným projektem, který se nám už od počátku líbil. Půdorys koupacího prvku byl daný, na nás však bylo vyřešit řadu detailů jako je schodiště, mělčina, konstrukce lávky, podvodní svítidla, umístění filtrace a další technické problémy.
Biobazén typu IV. se dělí na část koupací a filtrační, které předěluje lávka. Filtraci zajišťuje biofilmový filtr Hydrobalance uložený ve vápencovém štěrku. Filtrační systém je založen na principu mechanicko-biologického čištění vody. Mechanické filtry zajišťují odstranění pevných minerálních a organických látek z vody, což pomáhá podporovat biologický proces samočištění. K předfiltrování dochází právě ve vrstvách štěrku frakce 8/16 mm. Tyto biologické samočisticí procesy způsobují přeměnu mikroskopických nebo rozpuštěných organických látek, jako jsou listy, okvětní lístky, částice kůže nebo bakterie. Tento proces probíhá pomocí mikroorganismů, které se usazují na povrchu filtračního substrátu, jímž voda nepřetržitě proudí. Čím větší je tento povrch, tím větší je biosféra pro všechny mikroorganismy, které vytvářejí takzvaný biofilm, jež postupně narůstá na povrchu biofiltru a musí být pravidelně odstraňován. Vstup do vody je možný po schodech s malou mělčinou. Korpus přírodního bazénu je tvořen tvárnicemi sloužících jako ztracené bednění šířky 300 mm postavených na železobetonové desce. V koupací části je hloubka 2 m, ve filtrační pak 0,75 m. 

Stavba
Při realizaci jsme, jak už to bývá, řešili řadu nečekaných problémů a výzev. Po instalaci hydroizolační fólie přišly přívalové deště, kvůli čemuž se vzedmula na betonové desce tvořící dno budoucího koupacího prvku fólie. Museli jsme vykopat vedle přírodního bazénu rýhu, propojit ji se štěrkovým podsypem betonové desky a vodu vyčerpat. Vznikla tak šachta, která bude sloužit pro kontrolu hladiny podzemní vody. Pokud by bylo nezbytné přírodní bazén v budoucnu vypustit, předtím dojde k vyčerpání vody ze šachty čerpadlem. Ve stěnách bazénu jsou podvodní svítidla a v kamenné zídce nad koupacím prvkem nerezový okrasný vodopád. Všechny  tyto prvky, jakož i další svítidla, mohou klienti komfortně ovládat dálkových ovladačem. Přírodní bazén dělá nám i domácím velkou radost. Třpyt vln z hladiny se odráží na stropě v obyváku. Šum vody vytékající z nerezových chrličů sugestivně uklidňuje jak v létě, tak v zimě. Díky sauně stojící opodál dostává biobazén nový smysl a výborně funguje jako ochlazující bazén. I zvířata mají z vodního prvku radost, jiřičky ze sousedství z něj mají velké pítko, krouží nad hladinou a za letu pijí.

Pavel Jugas
 

Fotogalerie
Fotogalerie
Fotogalerie
Fotogalerie